Publicerad 2021-03-17

Rapport från Kultur- och fritidsnämnden 17 mars

Här följer en kort sammanfattning av några ärenden som Kultur- och fritidsnämnden behandlade under sammanträdet den 17 mars 2021.

Handhjärta närbild

För att stötta föreningslivet baseras utbetalningen av LOK-stödet för hösten 2020 utifrån 2019 års underlag

LOK-stöd för hösten 2020 betalas ut med samma belopp till föreningarna som för hösten 2019

Östersunds kommun betalar vid två tillfällen per år ut lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) till föreningar utifrån deras aktiviteter föregående terminen. Stödet baseras utifrån antal tillfällen samt antal deltagare och ålder, utbetalningarna sker normalt i april och i september. Med anledning av Covid-19 har många föreningar fått stora ekonomiska utmaningar. Minskade aktiviteter till följd av restriktioner och nedstängningar som krävt omställningar och inställd verksamhet. Som en åtgärd för att stötta föreningslivet beslutas att för hösten 2020 basera utbetalningen av LOK-stödet utifrån 2019 års underlag.

Justerad beräkningsgrund för studieförbundens bidrag

Med anledning av Covid-19 har vi beslutat att undanta åren 2020 och 2021 i studieförbundens verksamhetsvillkor. I stället används 2019 års verksamhet som underlag för bidragsberäkningen. För att studieförbunden skulle kunna anordna folkbildningsverksamhet på ett sätt som inte bidrog till ökad smittspridning i samhället under pågående pandemi beslutade Folkbildningsrådet våren 2020 om tillfälliga dispenser från verksamhetsvillkoren.

Hittaut - Östersunds Orienteringsklubb får fortsatt arrangemangsbidrag

Hittaut är ett friskvårdsprojekt där kommunens invånare erbjuds möjligheten att uppleva naturen med hjälp av checkpoints och orienteringskartor, utan kostnad. Detta är fjärde året i rad som orienteringsföreningarna ansöker och får bidraget. Med anledning av den pågående pandemin och behovet av att skapa folkhälsofrämjande aktiviteter utomhus, utan risk för trängsel och smitta, är det extra värdefullt att stötta Hittaut under 2021.

Förlängning av driftsavtal för fritidsgårdarna i Lit, Lugnvik, Parkskolan och Valla

Vi förlänger Frösö IFs, IFK Östersunds samt Lits Byförenings uppdrag om drift av Valla fritidsgård, Parkgården, Lugnviks fritidsgård och Lits fritidsgård, med möjliga förlängningar.

Ny lekutrustning ska placeras på Fagervallskolans gård

Konstverket Ormen på Fagervallsskolan i ett för dåligt skick för att renoveras ännu en gång. Därför är det beslutat att verket kommer att kasseras. I ställer kommer ny lekutrustning placeras intill konstverket Ormen.

Ändring i de lokala ordningsföreskrifterna - förbjudet att gå i skidspåren

Ordningsföreskrifterna ändras enligt följande: 21§ Ridning, körning med häst och vagn och cykling är förbjudet i av kommunen anlagda motionsspår och skidspår. Förbudet gäller såväl sommar- som vintertid. Att gå och löpa är förbjudet i av kommunen anlagda skidspår, gäller hela spårbädden inklusive skatespår och klassiska spår. Körning med skoter är förbjudet i av kommunen anlagda skidspår med undantag av körning för spårpreparering. Från och med den 31 oktober kommer det vara förbjudet att gå i av kommunen anlagda skidspår.


Vill du veta mer om besluten?

För att läsa om alla ärenden som Kultur- och fritidsnämnden beslutade om under sammanträdet den 17 mars, se protokollet som publiceras på ostersund.se inom några dagar.

Sidan uppdaterad 2021-03-17