Publicerad 2021-03-19

Digiresan: Medicin och signeringslistor blir digitala

Nu blir medicin- och signeringslistor på papper snart ett minne blott inom kommunens vård och omsorg! Med digitala signeringslistor ökar patientsäkerheten och kommunens sjuksköterskor slipper åtskilliga timmars administration.

Som många säkert vet hänger idag två olika papperslistor ute hos kommunens vårdtagare, en medicinlista och en signeringslista. När någon av kommunens medarbetare har lämnat ut medicin signerar de papperslistan. Ungefär en gång i månaden samlas sedan listorna in och en sjuksköterska går igenom dem manuellt.

– Det är ett mycket tidskrävande administrativt arbete och vi kan först i efterhand se om någon medicin inte har lämnats ut som den ska, berättar Jonathan Roth, verksamhetsutvecklare vid Vård- och omsorgsförvaltningen.

Med hjälp av Digitala signeringslistor kommer allt detta istället att skötas via en mobil applikation. När ett läkemedel lämnas över signeras det digitalt. Det kommer också att skickas ett larm till ansvarig distriktssköterska, inom en angiven tidsram, om medicinen inte har getts ut.

– Det här är verkligen digitalisering när den är som bäst. Våra sjuksköterskor slipper mängder av administrativa timmar och kan istället ägna sig åt att ta hand om våra vårdtagare och åt hälsofrämjande arbete. Digitaliseringen handlar i det här fallet om att få de händer vi har att räcka till där vi behövs! Vi ökar dessutom patientsäkerheten betydligt.

Just nu pågår det viktiga arbetet med att göra klart allt som gäller avtal, informationssäkerhet, hantering av personuppgifter med mera. När det är klart påbörjas planeringen av implementeringen.

– Det är en relativt omfattande process där bland annat all legitimerad personal ska gå en utbildning där de lär sig systemet. Dessutom ska all information som idag finns på papper föras in i systemet. Vi siktar på att införa Digitala signeringslistor en verksamhetsgren i taget och kommer att börja med Hemtjänsten.

På bilden syns en kvinna och två äldre manniskor som sitter vid ett köksbord. På boder står en blomma och kvinnan håller i en ipad i handen där hon singerar mediciner.

Fotograf: Michael Steinberg

Digiresan- har du en idé som kan göra kommunvardagen enklare?

Idén om digitala signeringslistor är ett resultat av kommunens digitaliseringsprojekt - Digiresan. Här kan både kommunens medarbetare och du som invånare lämna idéer om sådant som Östersunds kommun kan göra bättre med digitala lösningar. Har du en ídé? Lämna den här!

Digiresan- lämna din idé här

Sidan uppdaterad 2021-03-31