Publicerad 2021-03-19

Kulturmiljöprogrammet till samråd!

Nu ska Kulturmiljöprogrammet ut på samråd! Det innebär att du har möjlighet att skicka in information, önskemål eller synpunkter på Kulturmiljöprogrammet, så att vi på kommunen kan tänka över dessa innan det antas.

Målad karta över Östersunds kommun med tätorterna och byggnader.

Det är etapp 2 och 3 samt samiska kulturmiljöer som ska ut på samråd. Etapp 2 av Kulturmiljöprogrammet rör Östersunds yttre stadsdelar och sex tätorter: Brunflo, Lit, Häggenås, Tandsbyn, Fåker och Orrviken. Etapp 3 handlar om landsbygden i Östersunds kommun och de samiska kulturmiljöerna, som är viktiga samiska miljöer i Östersunds kommun.

Sen tidigare är etapp 1 av kulturmiljöprogrammet, Östersunds innerstad, antaget.

Klicka runt!

Så klicka dig runt bland stadsdelar, kvarter, hus och tätorter och upptäck kulturmiljön i vår kommun. Har du några synpunkter eller anmärkningar på förslaget till kulturmiljöprogram kan du skicka dem till oss. Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till. Tänk på att skriva kort och tydligt!

Tyck till!

Har du några de synpunkter eller anmärkningar på kulturmiljöprogrammet så kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadressen: samhallsbyggnad@ostersund.se. Samrådet pågår från den 20 mars till den 12 juni 2021. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 12 juni.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Samrådet ska ge alla insyn i planarbete. Men det är även ett tillfälle att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget för att vi på kommunen ska kunna överväga dessa innan planförslaget antas.

Sidan uppdaterad 2021-03-19