Publicerad 2021-03-19

Nya regler för serveringsställen som ligger på en handelsplats

Den första mars i år ändrades Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Vi vill här försöka reda ut vad som gäller just nu.

En pizza äts på en restaurang

På serveringsställen som är en del av en handelsplats, och som inte kan nås via egna entréer, gäller i dagsläget detta:

Ett sällskap får endast bestå av en person. Barn eller andra personer i behov av stöd är undantagna från smittskyddsåtgärden.

Bakgrunden till regeländringen finns i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (HSLF-FS 2021:2) som i sin 5§ anger att handelsplatser ska vidta lämpliga åtgärder för att sällskap med fler än en person inte besöker handelsplatsen samtidigt.

Med handelsplats menas:

  • Butik: Lokal för försäljning av varor
  • Varuhus: Stor lokal med försäljning av många olika varor
  • Köpcentrum: Område med butiker och annan likartad verksamhet
  • Galleria: Inbyggd gågata med butiker
  • Serviceinrättning: Plats med kommersiellt betonad försäljning av tjänster, till exempel frisör, skönhetsmottagningar, cykelverkstad och så vidare.
  • Andra handelsplatser öppna för allmänheten, såsom torg och marknader

De serveringsställen som stänger sina entréer mot handelsplatsen och då endast kan nås utifrån via egna ingångar omfattas inte av begränsningen. På ett sådant serveringsställe får ett sällskap bestå av fyra personer.

För övriga serveringsställen som inte ligger på en handelsplats gäller fortsatt fyra personer per sällskap.

Fotnot: Med sällskap menas grupp av besökare som sitter tillsammans på serveringsstället.

Sidan uppdaterad 2021-03-19