Publicerad 2021-03-22

Vattenprover visar förhöjda halter av PFAS på Frösön och nedströms Furulundsområdet

Det finns höga halter av miljögiftet PFAS i bäckar på Frösön och nedströms Furulundsområdet. Det visar resultat från den omfattande PFAS-kartläggning som kommunen har gjort tillsammans med Länsstyrelsen under 2020.

Totalt har Östersunds kommun tagit 79 vattenprover runtom i kommunen. Prover har tagits på grundvatten, ytvatten, spillvatten, dagvatten, lakvatten och snö.

- Under provtagningarna har vi hittat förhöjda halter av PFAS i bland annat bäckar på Frösön och nedströms Furulundsområdet, berättar Ann-Charlotte Skoog, miljöchef på Miljö och Hälsa.

- Det är ingen akut risk eller skäl till oro, understryker Ann-Charlotte Skoog, miljöchef på Miljö och Hälsa, Östersunds kommun. Vi ser dock allvarligt på att dessa oönskade ämnen finns i förhöjda halter i miljön och vi kommer att arbeta vidare med detta inom ramen för tillsynen.

Ingen oro för kommunala dricksvattnet

När det gäller det kommunala dricksvattnet finns ingen anledning till oro.

- Våra dricksvattenprover visar inga - eller mycket låga värden - av PFAS, berättar Ann-Charlotte.

Med låga värden menas att man uppmätt PFAS som ligger långt under gränsen för när Livsmedelverkets rekommenderar åtgärder.

Kommunen har tagit prover på alla enskilda brunnar man känner till inom områden där man kunnat misstänka föroreningar. Men inga prover har visat på värden över Livsmedelsverkets åtgärdsgräns.

Den som bor i de områden som kan misstänkas vara förorenade, och har en egen brunn som inte har provtagits, kan kontakta kommunen för rådgivning om provtagning.

Till mer information och svar på vanliga frågor om PFAS


Sidan uppdaterad 2021-03-22