Publicerad 2021-03-23

Gustav III:s torg till granskning!

Nu skickas ett förslag till ny detaljplan för Gustav III:s ut på granskning.

Ritad karta över Gustav III:s torg.

Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att göra Gustav III:s torg till en attraktiv, levande och trygg stadsmiljö i centrala Östersund. På Gustav III:s torg och delar av fastigheten Magistern 5 ska det gå att bygga bostäder, kontor och centrumfunktioner som hotell, restauranger och andra kommersiella lokaler.

Enligt detaljplanen ska Gustav III:s torg ha en variation av olika byggnader i olika storlek och utformning i två till sex våningar, som trappas upp med sluttningen från väst till öst. Området ska även göras tillgänglig för fler och nya offentliga platser i form av stråk och torg ska skapas.

 

Granskningen pågår från den 23 mars till den 21 april 2021. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 21 april.

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadressen: samhallsbyggnad@ostersund.se.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Detaljplanen har varit på samråd

Detaljplanen för Gustav III:s torg har under 2020 varit ute på samråd, då det var möjligt att lämna in synpunkter på detaljplaneförslaget till kommunen. De synpunkter som kom in har sammanställts i en samrådsredogörelse, tillsammans med hur kommunen ställer sig till dem och om planförslaget har ändrats, och i så fall hur.

Vad är granskning?

Granskningen ska visa det bearbetade planförslaget som kommunen vill anta och samtidigt ge dig en sista möjlighet att lämna synpunkter

Sidan uppdaterad 2021-03-23