Publicerad 2021-03-24

Bättre öden för ödehus!

De finns lite överallt, de öde och obebodda husen som skulle kunna bli nya attraktiva boendemöjligheter för de som vill bo på landsbygden i Östersunds kommun.
- Möjligheterna är många och kanske finns det hus som skulle kunna få nytt liv! Det finns många som både har lust och ekonomi att renovera äldre hus, eller kanske riva och bygga nytt på en befintlig tomt, säger Sara Larsson, som jobbar med frågan på Näringslivskontoret, Östersunds kommun.

Ett öde hus på landsbygden

Östersunds kommun har genom sin inflyttarservice kontakt med flera familjer och personer ute i landet som är intresserade av en flytt till Östersund. Sara Larsson menar att vi just nu upplever ett slags trendbrott i både flyttmönster och prioriteringar när hemmet blivit en möjlig arbetsplats för många fler.

- Den stora och snabba ökningen av möjligheten att arbeta platsoberoende har fått många att omvärdera sitt boende. En signal är att nettoutflyttningen från Stockholm ökar för tredje året i rad och Östersund och Jämtland är i blickfånget för många, säger Sara Larsson.

Nära till både natur och fritidsintressen

Det många söker är ett boende där man har nära till natur och fritidsintressen samtidigt som det finns goda jobbmöjligheter, kommunikationer och stadsliv. Det finns i Östersunds kommun. Men utbudet av fastigheter till salu och tomtmark för nybyggnationer på landsbygden är begränsat.

Här kommer de öde husen in. Det är obebodda hus som inte når ut på marknaden som Östersunds kommun försöker att göra något åt.

Genom att använda fastighets- och invånarregistret har Östersunds kommun följt upp förra årets husinventering med ytterligare en inventering. Även denna gång är det ägare till obebodda hus på landsbygden i Östersunds kommun som kontaktas och över femhundra hus finns med på listan.

Skickat brev till husägarna

Kommunen har skickat brev till husägarna för att väcka intresse för framförallt försäljning.

- Vår avsikt med inventeringen är absolut inte att pressa någon ägare till försäljning eller skapa orealistiska husdrömmar hos köpare. Husägare kan stå inför svåra beslut kring vad de kan och ska göra, och det finns en massa hinder i sådana här processer. Men, vi vill väcka tanken, så att fler hus kan få nytt liv, säger Sara Larsson.

Hon hoppas nu att ägare till tomma hus tar tillfället i akt och agerar.

- Dels kan det resultera i försäljningsintäkter för ägaren, samtidigt kan det ge någon annan möjlighet att skapa sitt absoluta drömboende! Att låta hus förfalla och stå obebodda påverkar hela bygder och byar negativt, det är kanske inget husägare tänker på. Istället ”älskar man ihjäl” sin hembygd genom att inte sälja eller hyra ut sitt obebodda hus, säger Sara Larsson.

Lokal näringslivsutveckling

www.levaiostersund.se/boende/tomma-hus finns det ett kontaktformulär till alla mäklare i Östersund för den som är intresserade av hjälp med försäljning. Där finns också möjlighet att annonsera gratis, både för den som önskar hyra ut och den som önskar att hyra eller köpa ett hus.

Tomma hus är en del av projektet Lokal Näringslivsutveckling som ska stärka utvecklingen av en hållbar arbetsmarknad och ett attraktivt näringsliv i hela kommunen.

Kontakt? Ingrid Mars, 063-14 33 92

Sidan uppdaterad 2021-11-03