Publicerad 2021-03-24

Uteserveringar får öppna från 1 april

På grund av corona-pandemin förlängs perioden för uteserveringar med två månader. Det beslutade Tekniska nämnden på sitt sammanträde den 24 mars.

Det här var ett av de ärenden som togs upp på Tekniska nämnden den 24 mars. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Tekniska nämnden gav förvaltningen i uppdrag att upplåta marken för uteserveringar från 1 april 2021 till 31 oktober 2021. I normalfallet tillåts uteserveringarna att hålla öppet 1 maj – 30 september. Motiveringen till beslutet om förlängd period för uteserveringar är att man vill lindra effekterna av Covid-19 för restaurangerna. Om det är fint väder så ser ägarna en möjlighet att locka kunder att sitta ute både i april och i oktober.

Som vanligt söker restaurangerna marktillstånd genom polisen. Och det ska vara rensat från både snö- och sand runt uteserveringen utan att det innebär merarbete för Teknisk förvaltnings driftenhet.

Sidan uppdaterad 2021-03-24