Publicerad 2021-03-29

Nya E-tjänster underlättar för företagen och kortar ner handläggningstiden

Tack vare en rad nya E-tjänster inom Miljö- och hälsoskydd har det nu blivit enklare för kommunens företag att göra allt från att registrera livsmedelsanvändning till att anmäla installation av värmepump.

– E-tjänsterna underlättar både för företagen och för våra handläggare, säger hälsoskyddsinspektör Glenn Ålund.

Under 2020 har Östersunds kommun lanserat drygt 15 olika E-tjänster inom Miljö- och hälsoskydd och fler tjänster kommer att lanseras under 2021. Hälsoskyddsinspektör Glenn Ålund på Samhällsbyggnad/Miljö och hälsa är mycket nöjd med resultatet.

– Målet har varit att göra anmälningsprocessen så enkel som möjligt, både för kommunens företag och för våra handläggare. Tack vare digitaliseringen får vi in exakt de uppgifter vi behöver och kan även styra vad som är obligatoriskt att fylla i och inte. På en traditionell pappersblankett är det lätt att missa något och då blir korrigeringsturerna fram och tillbaka många fler. Kvaliteten på handlingarna är helt klart bättre nu.

Några exempel på nya E-tjänster är:

  • Anmälan av miljöfarlig verksamhet
  • Anmälan av hälsoskyddsverksamhet
  • En samlad e-tjänst för jordbruk inom vattenskyddsområde innehållande: Växtnäring, växtskydd, gödsellagring, djurhållning, petroleum
  • Anmälan om installation av värmepump
  • Slutbesiktning av enskilt avlopp
  • Registrering och klassning av livsmedelsanvändning
  • Anmälan om slamtömning

– Under det kommande året ska ytterligare tjänster lanseras. Just nu jobbar vi bland annat med Anmälan av vattenverksamhet, ett område som vi har tagit över från Länsstyrelsen och som rör alla som ska anlägga bryggor, pirer eller ha annan verksamhet i anslutning till vatten.

Tillväxtverkets projektpengar har gjort det möjligt

Östersunds kommun har under tre år deltagit i Tillväxtverkets projekt ”Utveckla företagsklimatet” och har fått projektpengar för att utveckla det lokala näringslivet. Ett av de områden som Näringslivskontoret valde att satsa på var Digitalisering och E-tjänster.

Här hittar du kommunens E-tjänster

E-tjänster hittar du på kommunens startsida, www.ostersund.se, under rubriken E-tjänster och blanketter. Där finns även en sökfunktion som gör det enkelt att hitta rätt blankett. Du kan också klicka här för att komma till e-tjänsterna.

Sidan uppdaterad 2021-03-31