Publicerad 2021-03-30

Projekt ”Utveckla företagsklimatet” – det här har kommunen gjort för pengarna

Östersunds kommun har under tre år deltagit i Tillväxtverkets projekt ”Utveckla företagsklimatet”. Projektet pågick egentligen 2018–2020, men tack vare goda resultat i de kommuner som deltagit har projektet förlängts.

– Det här projektet är unikt. Dels för att satsningen på landsbygdsföretag varit så tydlig under 2020, dels för att pengarna får användas väldigt flexibelt så länge som det handlar om näringslivsutveckling. Tack vare projektpengarna har vi kunnat göra både sådant vi planerat för och en hel del annat, berättar Ingrid Mars som är projektledare på Näringslivskontoret, Östersunds kommun.

De områden som kommunen har valt att satsa projektpengarna på är:

  • Kompetensomställning och kompetensförsörjning
  • Digitalisering och e-tjänster
  • Landsbygdsutveckling
  • Inflyttning
  • Internationalisering och kompetenshöjning

– Inom Kompetensomställning och kompetensförsörjning har vi bland annat genomfört en näringslivsundersökning i samarbete med Region Jämtland Härjedalen, för att kartlägga kompetensbehovet bland Östersunds kommuns företag. Vi har också startat ett projekt för elever på högstadiet och gymnasiet i Jämtland och Härjedalen, för att öka kunskapen om arbetsmarknaden och framtidens kompetensbehov.

Inom område Inflyttning har kommunen bland annat ordnat ett digitalt inflyttarevent för personer som är intresserade av att flytta hit samt lanserat levaiostersund.se, en webbsida för rekrytering och inflyttning där bland annat företag inom bristbranscher kan annonsera efter arbetskraft.

– Vi har också anordnat utbildningar och föreläsningar inom varumärkesbyggande och värdskap, för att hjälpa våra företag att bli ännu bättre på att locka både besökare och arbetskraft till kommunen.

Inom Digitalisering och E-tjänster har kommunen lanserat drygt 15 olika e-tjänster inom Miljö- och hälsoskydd, tagit fram en tillståndsguide som förenklar för företag som ska söka olika typer av tillstånd. Det har också förberetts för en så kallad Makerspacelokal i Östersund, med målet att få fler unga att välja utbildningar med teknisk inriktning eller inriktning mot datateknik.

– Inom Landsbygdsutveckling har vi inventerat antalet tomma hus på landsbygden för att skapa rörelse på bostadsmarknaden, stärka arbetet med inflyttning och möjliggöra ett attraktivt boende på landsbygden. Reaktionerna har varit mycket positiva från både husägare och husletare.

Avslutningsvis har det satsats projektpengar på Internationalisering och kompetenshöjning. Webbsidan Leva i Östersund och kommunens inflyttarbroschyr har översatts till engelska för att bredda målgruppen. Det har även anordnats en internutbildning för hela näringslivskontoret – med syfte att på sikt få fler kvinnor att starta, driva och utveckla företag – samt arrangerats en föreläsningsserie för chefer och företagsledare på temat jämställdhet och mångfald.

Projektet lever vidare

– Till vår stora glädje har Tillväxtverket förlängt projektet. Det gör att vi även under 2021 kommer att kunna fortsätta den här utökade satsningen för vårt lokala näringsliv. Vi kommer helt enkelt kunna göra ännu mer, avslutar Ingrid.

Planen är att kommunen under 2021 bland annat ska;

  • Utreda nya logistiklösningar för våra företag på landsbygden
  • Inspirera och öka kunskapen om möjligheterna med digitalisering
  • Arrangera rekryteringsevent och lotsa inflyttare in i kommunen
  • Möjliggöra för ny industrimark i hela kommunen
  • Översätta webbsidan Leva i Östersund till fler språk än svenska och engelska

Mer information

Här kan du läsa mer om Tillväxtverkets projekt ”Utveckla företagsklimatat”

Sidan uppdaterad 2021-03-31