Publicerad 2021-03-31

Rapport från Vård- och omsorgs­nämnden 31 mars 2021

Vård- och omsorgsnämnden har vid sitt sammanträde den 31 mars antagit det samiska samrådets förslag till handlingsplan för att säkerställa urfolket samernas rättigheter. Vidare beslutades bland annat om en avveckling av det särskilda boendet Slåttergården.

Här följer en kort sammanfattning av några ärenden som nämnden behandlade. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har blivit justerat. Det sker så snart som möjligt – senast inom 14 dagar.

Handlingsplan för att säkerställa samernas rättigheter antagen

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att anta det samiska samrådets förslag till handlingsplan för att säkerställa urfolket samernas rättigheter.

Östersund är en samisk förvaltningskommun, och enligt lagen om nationella minoriteter ska kommunen samråda med den samiska befolkningen och ha en plan för hur urfolket samernas rättigheter ska säkerställas.

Den nu antagna handlingsplanen innehåller aktiviteter som ska säkerställa urfolket samernas rättigheter inom nämndens ansvarsområde. Handlingsplanen gäller för perioden 2021–2024, och kommer att uppdateras årligen.

Slåttergården avvecklas

Vård- och omsorgsnämnden beslutade vidare att avveckla särskilda boendet Slåttergården i Torvalla.

Bakgrunden till beslutet är nämndens ansvar att säkerställa god kvalitet på lägenheter för
särskilt boende. Enligt nämndens ”program för bostadsplanering” behöver det byggas ytterligare 200 lägenheter fram till 2028. I den beräkningen ingår det att kunna fasa ut de hus som börjar vara slitna och omoderna eller inte uppfyller dagens krav på särskilt boende, nya
brandskyddskrav eller andra lagkrav.

Idag är tillgången på lägenheter inom särskilt boende större än efterfrågan,
vilket gör det möjligt för nämnden avveckla Slåttergården, som inte längre uppfyller
kraven utan är slitet, trångt och omodernt. Dessutom finns idag fem tomma lägenheter i huset, och efterfrågan på att bo på här är liten.

Omfattande hemtjänst under begränsad
utredningstid

Vård- och omsorgsnämnden beslutade vidare om att omfattande hemtjänst under en begränsad utredningstid ska ingå i avtalen med alla utförare av hemtjänst med personlig omvårdnad.

För att fortsatt kunna arbeta med omfattande hemtjänst, med kartläggning av
behov hos personer som skrivs ut från sjukhuset, kommer det uppdraget att överföras till alla hemtjänstutförare. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att teckna tilläggsavtal med
leverantörerna av hemtjänst.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-03-31