Publicerad 2021-04-01

Förlängda restriktioner i kommunens verksamheter

Östersunds kommun förlänger de restriktioner som redan gäller, där annat ej anges till och med den 18 april. Så här påverkas den kommunala verksamheten.

  • Badanläggningar och idrottshallar fortsätter att vara stängda för allmänheten tills vidare.
    Undantag ges för yrkesmässig elitidrott samt skolverksamhet och träningsverksamhet för barn- och ungdomar födda 2002 eller senare. Förutsättningarna är att all verksamhet bedrivs coronasäkert och att anvisningar om max antal personer i respektive anläggning följs.
  • Kulturskolan fortsätter bedriva fysisk undervisning där lämpliga verksamhetslokaler kan nyttjas. I övrigt fortsätter Kulturskolan att bedriva sin undervisning digitalt under perioden.
  • Fritidsgårdar och Gamla tingshuset fortsätter vara öppna för barn och ungdomar födda 2002 och senare.
  • Vård- och omsorgsförvaltningens mötesplatser för äldre och andra är stängda till och med den 1 maj. Ett motiv är att fler inom verksamhetens primära målgrupper ska hinna bli vaccinerade.
  • Förbudet mot borgerliga vigslar i kommunens lokaler förlängs till och med den 18 april.
Sidan uppdaterad 2021-04-15