Publicerad 2021-04-01

Ny satsning ger delfiner till Surfbukten

Östersunds kommun har tecknat avtal om att ta emot åtta delfiner från ett artbevarandeprojekt i Australien. Djuren kommer att ha sin hemvist i Surfbukten, men på sikt är planen att ha både delfiner och andra hotade vattenlevande däggdjur fritt simmande i Storsjön.

Delfiner hoppar i vattnet nedanför ett hopptorn

Så här kan det se ut när delfinerna är på plats (Bilden är ett montage)

Det är Porpoise Conservation Center i Murphy i nordvästra Australien som placerar ut delfiner i olika typer av vatten. Syftet är att samla in data om djurens beteenden i olika typer av klimat, för att kunna anpassa åtgärder i framtiden för att bevara delfiner och andra tandvalsarter.

En art som trivs i sött vatten

De aktuella delfinerna är av arten vitbukig delfin som har visat sig livskraftiga i både söta och bräckta vatten, utöver sina naturliga habitat i ishaven på norra och södra halvklotet. Storsjön har ett strategiskt viktigt läge med en så pass stor vattenmassa med många inflöden på just denna breddgrad, och eventuella föroreningar sägs inte påverka projektet:

- Alla livsmiljöer för vattenlevande däggdjur är mer eller mindre påverkade av mänsklig aktivitet i form av nedskräpning och föroreningar. Det som är viktigt att se hur arten klarar sig i olika vatten för att vi ska kunna rädda den från utrotning, säger Dolph I. Nash som är verksamhetschef på bevarandecentrumet i Murphy, Australien.

Klimatförändringarna kan skapa spontan migration

Nash menar också att klimatförändringarna kommer att göra Storsjöregionen till en alltmer gynnsam plats för mindre arter av tandvalar och grindvalar och att det inte är omöjligt att vi kommer se spontan migration av dessa arter till Storsjön och andra större insjöar:

- Då är det bra att vi redan vet en hel del om hur djuren beter sig i dessa vatten.

Surfbuktens egen Simon Jaktlund har, i ett samarbete mellan Destination Östersund och Östersunds kommun, på sitt bord att utveckla Storsjön som resurs i besöksnäringen. Han är också den som kom med idén till att ta delfiner till Storsjön, efter en resa till Australien där han besökte delfinprojektet och surfade tillsammans med just vitbukiga delfiner. Nu väntar han spänt på leveransen som är planerad till slutet av juni:

- Vi är superpeppade över möjligheten att vara med och ta ansvar för att bevara ett av världens coolaste djur! Var kan vara en bättre plats att göra detta på än i Surfbukten? Här är alla välkomna.

Närkontakt bakom glas eller i bur

Basen kommer att ligga i Surfbukten, där djuren kommer att få sin mat, och som till en början är inhägnad tills djuren är trygga nog att simma ut i sjön. Där byggs även en undervattenhall där besökare kommer att kunna komma i närkontakt med djuren bakom en glasruta, eller sänkas ner i burar för att se dem på ännu närmare håll. Det kommer inte att vara tillåtet att röra vid delfinerna. Surfbukten är också isfritt på vintrarna vilket är en livsnödvändighet för dessa däggdjur som andas luft ovanför ytan.

Det är tack vare EU-medel som kommunen nu kan gå in i detta projekt, och inga skattemedel behövs för att finansiera den nya delfinparken. Tvärtom räknar kommunen med att kunna öka sina intäkter då delfinerna beräknas kunna bli ett viktigt besöksmål i regionen.

Är det risk att detta blir en vattendelare, att vissa inte kommer tycka om att vi importerar nya djur till Storsjön?

- Det är klart att det är en risk, vi vill ju inte bli torsk. Men när den här valmöjligheten dyker upp, att bevara hotade djur samtidigt som vi får ett nytt besöksmål måste vi ju hitta sätt att få det att flyta, säger Anders Wennerberg, kommundirektör i Östersunds kommun.

Många djur på tur

Anders Wennerberg ser detta som en början på något större:

- Det finns många djurarter i världen som klarar vår miljö och behöver nya platser att leva på. De första djuren är egentligen bara en delfinal på väg mot att göra Östersund och Storsjön till en zon att räkna med för artbevarande.

En vattenskideåkare flankeras av en hoppande delfin i Surfbukten

Åka vattenskidor påhejad av delfiner? Det kan bli möjligt när delfinerna är på plats (Bilden är ett montage).

Fakta om delfiner

Delfiner (Delphinidae) är en familj i ordningen valar, som omfattar nästan 40 arter uppdelade i 17 släkten, med strömlinjeformade vattenlevande däggdjur.

De förekommer i alla världshav, mest i grundare havsdelar vid kontinentalsocklar. Delfiner lever av animalisk föda, företrädesvis fiskar och bläckfiskar. De är sociala djur med tämligen hög intelligens och kommunicerar bland annat genom ekolokalisering.

Källa: Wikipedia

Sidan uppdaterad 2021-04-01