Publicerad 2021-04-07

Woolpower investerar i ny stor fabrik i Östersund

Woolpower investerar cirka 100 miljoner kronor i bygget av en ny modern fabrik på 10 000 kvadratmeter i Östersund. Det innebär ökat antal anställda från cirka 120 till cirka 200.
- Woolpower är en viktig arbetsgivare som erbjuder hela skalan av arbetstillfällen, och som är extra värdefull för de tjänster som är sökbara för dem som gör sin debut på arbetsmarknaden, säger Carina Otterfalk, näringslivsutvecklare Östersunds kommun.

Textilföretaget Woolpower hyr i dag lokaler i Odenskog. Den nya, moderna och betydligt större fabriken, kommer att ligga i Verksmon.

- Att Woolpower väljer att fortsatt växa hos oss i Östersund betyder väldigt mycket för oss. Jag är tacksam för det och inte minst för det hårda arbete som tjänstemännen gjort för att kunna erbjuda Woolpower en möjlighet som passar deras behov, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Den nya storsatsningen är ett resultat av ett nära och omfattande samarbete i planeringsfasen mellan företagsledningen på Woolpower och kommunens tjänstemän.

”Känns bra att kunna vara en del i Woolpowers utveckling”

- Det känns bra att Östersunds kommun kan vara en del i Woolpowers utveckling. Att vi kunnat tillgodose deras behov av detaljplanerad industrimark så att de snabbt kan komma igång med byggnationen av den nya fabriken, säger Johan Magni, mark- och exploateringsingenjör på Östersunds kommun.

Leder till fler företagsetableringar

Satsningen kommer att generera fler företagsexpansioner, fler nya företagsetableringar, samt fler arbetstillfällen kopplat till alla kringtjänster ett företag är i behov av.

- Den här företagsexpansionen betyder oerhört mycket för Östersunds kommun, säger Pär Jönsson, kommunalråd (M).

Byggprocessen startar redan nu i april 2021

Byggprocessen med bland annat markarbeten inleds redan nu i april, och förhoppningen är att produktionen i de nya lokalerna ska vara igång våren 2022.
- Vi går mot strömmen när vi behåller produktionen i Sverige. Vi är en av få kvarvarande textilfabriker i hela landet och den enda av vår storlek. Alla våra kläder sys i Sverige och Östersund, så har vi gjort sedan starten 1969 och vi är stolta över att fortsatt ha vår produktion här, säger Linus Flodin, vd Woolpower.

Därför är satsningen så viktig för Östersunds kommun:

  • Woolpower bidrar till kommunens branschbredd vilket bidrar till samhällets hållbarhet
  • Woolpower ger en viktig signal om framtidstro och mod att våga satsa till övriga näringslivet.
  • Woolpower ger en bekräftelse på att Östersunds kommun har ett attraktivt näringslivsklimat.
  • Woolpower jobbar aktivt med de olika dimensionerna av hållbarhet och bidrar därmed ytterligare till samhället.
Sidan uppdaterad 2021-04-07