Publicerad 2021-04-08

Tillgängliga anläggningar för alla

”Rätt från Början” är ett samarbete mellan kommunen, Parasportförbundet, Mittuniversitetet och tio ambassadörer. Målet med projektet är att hjälpa kommunen att bygga mer tillgängligt.

Eva står leende mörkklädd mot vit snö och händerna mot höften

Eva är med som ambassadör för att göra sin och andras röster hörda.

”Rätt från början” jobbar med att ta fram en samverkansmodell för tillgängliga byggnationer. I första hand handlar det om idrottsanläggningar och aktivitetsytor, men modellen ska också vara möjlig att följa vid exempelvis skolrenoveringar.

Utöver kommunen, Parasportförbundet och Mittuniversitetet är alltså tio ambassadörer med i projektet. De har alla någon form av funktionsnedsättning – antingen intellektuell, rörelse- eller synnedsättning – och bidrar i projektet med sin kunskap och erfarenhet.

En av ambassadörerna är Eva Dahlberg som är aktiv inom idrottslivet som längdskidåkare och idrottsledare. Hennes uppgift är framför allt att fokusera på hur anläggningarna fungerar för personer med hörselnedsättning, men även för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

– Jag valde att vara med som ambassadör för att få göra min och andras röster hörda. Det handlar om att alla ska ha tillgång till allt, säger Eva.

Synpunkterna som Eva och de övriga ambassadörerna lämnar är utgångspunkten i arbetet med att ta fram den samverkansmodell som ska bidra till att anläggningar och idrottsytor byggs rätt från början. Samverkansmodellen kan sedan gå att applicera vid nybyggnationer eller renoveringar av kommunala anläggningar.

– När vi är ute på anläggningarna pratar vi både om vad som är bra och vad som går att förbättra. Ibland kan exempelvis skyltar saknas helt, vara svåra att förstå eller behöva en fetare stil på bokstäverna. Dessutom saknas ofta brandvarnare för personer med hörselnedsättning. De ställen vi hittills har besökt har bara haft brandvarnare med ljud och inte med ljus, konstaterar Eva.

Simon sitter på en sits som sitter fast på två skidor

”Jag har testat många olika skidsystem och det är inte många som erbjuder så god tillgänglighet som Litsbacken kommer att göra”, säger Simon.

Besök i Litsbacken

Under vårvintern gjorde projektet ett besök i Litsbacken för att granska backens tillgänglighet inför en nyinvestering. En av ambassadörerna som deltog var Simon Hedström, som representerade personer som använder sitski för åkning i backen.

– Det är en fantastisk anläggning och det gör mig glad i kropp och själ att barn och unga har möjligheten att dra iväg på kvällen och åka i backen. I dagsläget är anläggningen dock inte så tillgänglig, säger Simon.

Han menar att framför allt anläggningens parkering och värmestuga har brister. Det är svårt att ta sig från bilen till backen på egen hand och det går inte att ta sig in i värmestugan för att värma sig eller gå på toaletten.

– När man åker sitski är parkeringen viktig. Man vill gärna kunna hoppa i sitskin redan vid bilen och därefter ta sig till backen på egen hand, så lätt som möjligt. När det gäller värmestugan har vi lämnat synpunkter på ritningarna inför ombyggnationen, så att man tänker rätt kring rampernas utformning och placeringen av toaletterna, berättar Simon.

Besöket vid Litsbacken har redan lett till ett beslut om att bygga nya handikapparkeringar – och ett stråk från handikapparkeringarna direkt till backen där man smidigt kan ta sig fram med sitski utan att korsa grusade vägar.

– Det känns fantastiskt att veta att våra synpunkter kommer att göra anläggningarna mer tillgängliga för alla, avslutar Simon.

Sidan uppdaterad 2021-04-08