Publicerad 2021-04-13

Digiresan: Demenslotsen ska ge anhöriga rätt information i rätt tid

Kommunens arbete med Digiresan fortsätter och vi kan nu berätta om ytterligare ett projekt som sjösätts inom kort. Det handlar om verktyget Demenslotsen – en digital vägvisare som portionerar ut relevant information när den behövs.

Bilden visar två händer på varandra. En yngres hand på en äldres.

Syftet med Demenslotsen är att kunna ge demenssjuka och deras anhöriga viktig information i ett mycket tidigare skede än idag. Innehållet i informationen ska också kunna anpassas efter var i sjukdomsförloppet den demenssjuke är.

Jonathan Roth, verksamhetsutvecklare vid Vård- och omsorgsförvaltningen, är projektledare för projektet.

– Demensteamet upplever att det är svårt att få ut information och stöd och att de ofta kommer i kontakt med den som har fått en demensdiagnos och dess anhöriga för sent. Även anhöriga har berättat att de hade velat veta mer om sjukdomsförloppet i ett tidigare skede samt vilken typ av stöd som finns att få.

Jonathan konstaterar att det kan vara svårt att nå fram med information till anhöriga som precis har fått veta att en närstående är demenssjuk. Många är helt enkelt inte mottagliga för någon större mängd information just då, vilket ofta leder till att de söker stöd först när situationen börjar bli ohållbar.

Med hjälp av Demenslotsen kommer demensteamet att kunna portionera ut relevant information till de anhöriga – i flera omgångar – när de behöver den som bäst. Beroende på var i sjukdomsförloppet den demenssjuke är kommer de anhöriga att få tips på vart de kan vända sig med frågor, få olika praktiska råd samt få information om lokala mötesplatser, anhörigträffar med mera. Demenslotsen kommer helt enkelt att fungera som ett komplement till kommunens förebyggande anhörigstöd.

– Studier visar att många anhöriga som vårdar sina närstående själva får dålig hälsa. Att nå dessa personer i ett tidigt skede bedömer vi därför vara hälsofrämjande. En annan förhoppning är att ökad och mer relevant information till de anhöriga kan göra att den demenssjuke kan bo kvar hemma längre, berättar Jonathan.

Målet är att Demenslotsen ska börja användas fullt under våren. Just nu pågår det viktiga arbetet med att göra klart allt som gäller avtal, informationssäkerhet, hantering av personuppgifter med mera.

Digiresan- har du en idé som kan göra kommunvardagen enklare?

Idén om digitala signeringslistor är ett resultat av kommunens digitaliseringsprojekt - Digiresan. Här kan både kommunens medarbetare och du som invånare lämna idéer om sådant som Östersunds kommun kan göra bättre med digitala lösningar. Har du en ídé? Lämna den här!

Digiresan- lämna din idé här

Sidan uppdaterad 2021-04-15