Publicerad 2021-04-14

Teknisk handbok - här finns anvisningar för byggprojekt

Östersunds kommun har tagit fram en Teknisk handbok, som nu finns tillgänglig på hemsidan. Handboken riktar sig till planerare, projektörer och byggherrar - både inom kommunen och till dig som är konsult, entreprenör eller ramavtalspartner.

Handboken ska ses som en vägledning med de anvisningar som gäller för byggen på allmän platsmark och kvartersmark där kommunen ansvarar för driften.

Anvisningarna är uppdelade i områdena:

  • dagvatten
  • gröna strukturer
  • utebelysning
  • vatten & avlopp
  • gator, gång- och cykelbanor

Handboken beskriver också hur projektprocessen ska gå till och hur de olika rollerna i ett projekt samverkar.

Prenumerationsfunktion på gång

Inom kort kommer Teknisk handbok att ha en prenumerationsfunktion så du enkelt kan bevaka uppdateringar i handboken. Vi återkommer med en nyhet när det är klart.

En webbsida med länk till handboken hittar du under Näringsliv och arbete/För våra uppdragstagare

Här kommer du direkt till sidan Teknisk handbok

Sidan uppdaterad 2021-04-14