Publicerad 2021-04-16

Skärpta rekommendationer i Jämtland Härjedalen

Vi har just nu en ökande smittspridning i vårt län och det är viktigt att vi alla hjälps åt att dämpa den. Region Jämtland Härjedalen har förlängt de regionala rekommendationerna, och skärpt vissa av dem.

Hela familjen ska stanna hemma vid symptom och i väntan på provsvar

Numera gäller att om någon i hushållet får symtom som kan stämma med covid-19, så ska alla i hushållet stanna hemma i möjligaste mån. Det innebär att hushållets barn ska stanna hemma om någon vuxen får symtom. Samt att vuxna och syskon ska stanna hemma om något barn får symtom.

Undantag

Ett undantag gäller barn som är yngre än 6 år och får symtom utan att ha någon känd exponering för covid-19. Då gäller förskolans vanliga rutiner och ingen utöver den som vabbar behöver vara hemma.

Det innebär alltså att så länge det bara är förskolebarnet som har symtom, och det inte är känt i familjen att ni haft kontakt med någon smittad, så behöver inte hela familjen stanna hemma. Är det däremot någon annan i familjen som har symtom, eller att det har förekommit en känd exponering så ska alla stanna hemma i väntan på provsvar.

Håll dig uppdaterad om vad som gäller på www.1177.selänk till annan webbplats.

Här kan du läsa om de förlängda regionala rekommendationernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

schema

En hälsning från skolläkarna Anita Englund och Kalle Maripuu:

Vi påverkas alla av den pandemi som pågår runt omkring oss. Pandemin skapar förstås oro och osäkerhet hos både barn och vuxna.

Skolan är en stark hälsofrämjande faktor för barn och ungdomar, inte minst på det psykiska planet

Det är bra för barnens hälsa att komma till skolan där de kan träffa och socialisera med klasskompisar och lärare. Det är också ett bra sätt att hålla sina rutiner, i skoldagen ingår även näringsriktig mat och fysisk aktivitet. När man tappar bort detta ökar ohälsan hos eleverna.

Skolan gör ett stort jobb för att behålla en trygg och stimulerande miljö för eleverna under pandemin. Verksamheterna anpassas för att minska blandning av grupper, minska köer och stora samlingar i matsalar och minska resande mellan skolor. Ibland behöver skolorna ta till distansundervisning för att göra det möjligt att hålla avstånden på ett bra sätt. Arbetet med anpassningar pågår hela tiden och i samråd med smittskyddet.

Vi vill också passa på att påminna om goda livsstilsvanor

Bra regelbunden mat, god sömn och daglig fysisk aktivitet stärker inte bara immunförsvaret utan är även väldigt viktigt för den psykiska hälsan. Glöm inte heller att prata med varandra, lyssna på varandra och passa på att umgås i era egna små "bubblor".

Med barnens och ungdomarnas hälsa i fokus är vi helt trygga med att skolan är det bästa för eleverna och vi jobbar för att de ska kunna undervisas på plats i skolorna så mycket som möjligt utifrån de förutsättningar som råder.

Fortsatt delvis distansundervisning

Vi påminner om att vi har fortsatt delvis distansundervisning för högstadiet för att hålla avstånd och förebygga smittspridning. Information om exakt vad som gäller för din skola kommer från rektor.

Med vänlig hälsning
Karin Flodin, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen, Östersunds kommun.

Sidan uppdaterad 2021-04-16