Publicerad 2021-04-20

Bygget av gång- och cykelbanorna längs Krondikesvägen pausas

Bygget av gång- och cykelbanorna längs båda sidor av Krondikesvägen, från Fyrvalla-rondellen till Rådhusgatan, måste pausas strax innan byggstart.

Karta där de tänkta gång- och cykelbanorna längs Krondikesvägen är markerade med texten Bygget pausas

- Vi har gjort en upphandling av bygget men nu visar det sig att de anbud som kom in översteg vår budget, säger projektledare Sebastian Karlsson. Det blev dubbelt så dyrt.

För tre år sedan slöt kommunen ett avtal med Trafikverket om delfinansiering av projekt som skulle gynna kollektivtrafik och cykel - det så kallade stadsmiljöavtalet. Det blev bråttom att skicka in ansökan till Trafikverket i tid och kommunen upprättade då en budget utan att har gjort riktiga förstudier.

- Kommunens budgetprocess för investeringar är alltid tajt, även om den är bättre nu än för några år sen, säger Tore Åberg, sektorchef på GataFritid. Men på kort tid ska vi hinna med förstudie, projektering och upphandling innan ett bygge kan komma igång.

- När vi tittade närmare på det här projektet så såg vi att det skulle bli dyrare, förklarar Sebastian. Inför upphandlingen prövade vi att hitta enklare och billigare lösningar. Men det blev ändå för dyrt.

Bygget av gång- och cykelbanorna längs Krondikesvägen skulle ha startat i slutet av april.

- I dagsläget kan vi inte svara på hur vi kommer att gå vidare. Vi utreder frågan, avslutar Tore.

Läs mer om de planerade gång- och cykelbanorna längs Krondikesvägen

Stadsmiljöavtalet

För att främja hållbara stadsmiljöer sluter Trafikverket avtal med kommuner om delfinansiering av projekt som, bland annat, leder till "en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik".

Östersunds kommuns stadsmiljöavtal med Trafikverket slöts i juni 2018. Avtalet omfattar totalt 12 projekt till en kostnad av närmare 135 miljarder kronor, varav Trafikverket står för hälften. Projekt som ingår i stadsmiljöavtalet är, bland andra, satsningen på elbussar, flera av stans nya gång- och cykelbanor samt gång- och cykelbro över järnvägen.

Sidan uppdaterad 2021-04-20