Publicerad 2021-04-28

Förskolebarn ska stanna hemma även när syskon i förskoleålder visar symtom

De rekommendationer som Region Jämtland Härjedalen gick ut med den 15 april skärps nu ytterligare. Barn som går på förskola ska alltid stanna hemma om de har ett syskon med covid-liknande symptom. Det gäller även när det sjuka syskonet är 0 - 5 år.

Sen 15 april gäller att om någon i hushållet får symtom, som kan stämma med covid-19, så ska alla i hushållet stanna hemma i möjligaste mån, i väntan på provsvar. Det innebär att hushållets barn ska stanna hemma om någon vuxen får symtom. Det innebär också att vuxna och syskon ska stanna hemma om något barn får symtom.

Rekommendationen att stanna hemma har inte gällt om barnet med symptom varit 0–5 år, och inte har blivit utsatt för någon känd covid-smitta. Men nu rekommenderar förskolorna i Jämtland och Härjedalen gemensamt att övriga symptomfria barn i familjen som är 0–5 år, och som går i förskola, också stannar hemma.

Övriga som bor i hushållet behöver inte stanna hemma om de känner sig friska, utan kan gå till arbete och skola (observera! endast om barnet med symptom är 0 - 5 år). Undantagen är förstås den person som ska vara hemma för vård av barnet/barnen (VAB).

Här kan du läsa om de regionala rekommendationernalänk till annan webbplats

Håll dig uppdaterad om vad som gäller på www.1177.selänk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2021-04-28