Publicerad 2021-05-03

Program för vatten och avlopp nu ute på remiss

Östersunds kommun lägger fram ett förslag på hur vatten, vårt viktigaste livsmedel, ska skyddas och hur avloppet ska hanteras i hela kommunen. Förslaget "Program för Vatten och Avlopp" är nu ute på remiss fram till den 30 september.

Flygbild över Gövikens reningsverk med Frösöbron och Storsjön i bakgrunden

För att även i fortsättningen kunna leverera bra kranvatten till dig och ta hand om ditt avloppsvatten måste vi underhålla och förnya ledningar och anläggningar.

  • Mycket av de vatten- och avloppsledningar som finns i Östersunds kommun byggdes under 60- och 70-talen och då såg samhället annorlunda ut. Nu är vi fler som bor här. Kapaciteten på det kommunala vatten och avloppet måste öka.
  • Vi har områden där det finns risk att vattentäkter blir förorenade från otillräcklig rening i enskilda avlopp.
  • Klimatet förändras och ger oss ibland mera nederbörd, ibland mera torka. Mera nederbörd för med sig mera smuts och föroreningar. Torka gör att flera brunnar riskerar att sina.
  • Vi behöver ha större kapacitet att ta emot mera nederbörd i olika dagvattensystem.
  • Vi har lärt oss mer om föroreningar som ställer andra krav på rening av dricksvatten och avloppsvatten.

Läs gärna hela förslaget genom att klicka på länken här nedanför.

Vad tycker du om förslaget?

Östersunds kommun vill väldigt gärna veta vad du tycker om programförslaget och uppmanar därför dig som vill att lämna synpunkter.

Länk till handlingarna hittar du här ovanför.

Maila synpunkterna till programforva@ostersund.se

Tack på förhand!

Sidan uppdaterad 2021-05-03