Publicerad 2021-05-07

Östersundshem hakar på kommunen i kampen mot fett i avloppet

Sen en tid tillbaka har Östersunds kommun delat ut miljötrattar på kundcenter och återvinningscentralerna. Nu har Östersundshem gett sig in i kampen mot fettet i avloppet och delar ut miljötrattar till sina hyresgäster i ett samarbete med Östersunds kommun.

Blå tratt med lock. På locket syns kommunlogga och texten Obs! Låt oljan svalna

På avloppsreningsverket Göviken i Östersund har man de senaste 10 åren sett en ordentlig ökning av fett i avloppsvattnet. Ökningen har varit så stor att man varit tvungen att bygga en ny fettavskiljare. Man tror att ökningen bland annat kommer av en förändrad matkultur i Östersundsköken där till exempel friterad mat blivit mer populärt.

- Det är bara att stå på parkeringen på en av de större matbutikerna en fredag eftermiddag så ser man flera stycken komma bärande på 10-liters flaskor med frityrolja, säger Rickard Ulfsparre, processingenjör på Gövikens reningsverk.

Fett i avloppet ställer till flera problem

Fett som hälls i avloppet stelnar och orsakar avloppsstopp i ledningar men ställer också till det i våra reningsverk. Liksom personalen på Göviken har man på Östersundshem sett ett växande problem med fett.

- Fett som spolas ner i avloppet har blivit ett allt större problem för oss som fastighetsägare. Det ser vi genom att vi får fler och fler felanmälningar på grund av stopp i avloppen, ibland kan det gå så långt att det blir vattenskador. Detta är bekymmersamt för hyresgästen men såklart även kostsamt för oss som fastighetsägare, säger Karin Österberg, Hållbarhetschef på Östersundshem.

Genom att fler får tillgång till och använder miljötratten hoppas både kommunen och Östersundshem på att minska mängden fett i avloppet och därmed undvika eventuella avloppsstopp och fastighetsskador.

- Vi hoppas med detta samarbete uppmärksamma våra hyresgäster om vilka problem som kan uppstå om man häller fett i avloppen och samtidigt ge en enkel lösning, säger Karin.

Hur får man tag på en tratt?

Inom några veckor kan Östersundshems hyresgäster börja hålla utkik i soprummen efter de blå trattarna. Trattarna kommer också att delas ut i samband med att nya hyresgäster hämtar nyckeln, för en riktigt bra start i sitt nya hem.

Tratten är mycket enkelt att använda. Man skruvar fast tratten på en plastflaska och häller stekfett, olja och annat överblivet matfett i flaskan. När flaskan är full skruvar man av tratten, på med korken och lämnar flaskan i tunnan för brännbart i soprummet eller hos närmaste återvinningscentral. Tratten skruvar du på nästa tomflaska och återanvänder.

Sidan uppdaterad 2021-05-07