Publicerad 2021-05-12

Sexåringar med skolskjuts undantas från begränsning av antal timmar på fritidshem

Tidigare i veckan berättade vi om att vi nu begränsar antalet timmar som vissa grupper får ha sina barn i omsorg. Begränsningen gäller inte sexåringar i förskoleklass som har skolskjuts. De får stanna kvar på skolan/fritids till nästa skolskjuts går. 

Skälet till att vi begränsar antalet timmar som vissa grupper får ha sina barn i omsorg är att vi vill minska risken för att helt behöva stänga förskolor och fritidshem vid hög personalfrånvaro. Begränsningen gäller för grupper som tidigare blivit erbjudna förskola och fritidshem i större omfattning än vad lagen kräver. Läs mer om det i nyheten från 5 maj

Undantaget från begränsningen gäller alltså sexåringar i förskoleklass som har skolskjuts. Barnen tar sig inte hem efter skolan och måste därför få vara på fritids till nästa skolskjuts går från skolan.

Övriga sexåringar i de aktuella grupperna undantas inte från begränsningen.

Sidan uppdaterad 2021-05-20