Publicerad 2021-05-18

Del av den planerade gång- och cykelbanan på Krondikesvägen blir snart verklighet

Vi har tidigare berättat att projektet med gång- och cykelbana längs båda sidor Krondikesvägen pausas på grund av att det blir för dyrt. Nu är det dock klart att bygget av de första 300 metrarna från Stuguvägen till Mariavägen drar igång som planerat, i slutet av juni.

Strax före byggstart i april tvingades kommunen pausa projektet med utbyggd gång- och cykelbana längs Krondikesvägen - från Fyrvalla-rondellen till Rådhusgatan. Orsaken var att projektet blev för dyrt. Men i och med ombyggnationen av Parkskolan sätter man nu igång bygget av sträckan från Stuguvägen till Mariavägen. Man väljer att prioritera den här sträckan för att skapa en säker och modern trafikmiljö för eleverna - och för samhället i stort.

- Vi är väldigt glada att vi kan bygga denna etapp av gång och cykelvägen, säger Tore Åberg, sekorschef på GataFritid. Det här främjar i allra högsta grad en betydligt säkrare trafikmiljö för alla de barn som ska från och till Parkskolan.

Bygget av den här sträckan drar igång vecka 25 och beräknas vara klart vecka 32.

Här kan du läsa mer om varför gång- och cykelbanan längs Krondikesvägen har pausats

Sidan uppdaterad 2021-05-18