Publicerad 2021-05-21

Förtydligande om skolverksamheten i Östersunds kommun 

En insändare i ÖP torsdag 20 maj gör att vi känner att vi måste förtydliga och förklara hur vi menar från vårt håll. Kritiken riktar sig inte alls mot en enskild lärare, rektor eller skola. Det handlar om hela organisationens förmåga att leva upp till de krav som ställs.
- Jag och övriga i förvaltningsledningen ser och vet att det pågår ett febrilt arbete ute på skolorna, säger Karin Flodin, chef Barn- och utbildningsförvaltningen.

Att Östersunds kommun i flera år fått kritik från Skolinspektionen kan bero på många saker. Det kan bero på ekonomi, bristande förutsättningar, ledarskap och kompetens. Vi är medvetna om att det finns saker vi behöver jobba med, och att vi hela tiden behöver arbeta med förbättringar. Det är viktigt att - trots goda resultat - inte slå sig till ro utan jobba med ständiga förbättringar och skapa förbättringskapacitet både på förvaltning och ute på enheterna. Och vi måste göra det tillsammans - med alla kompetenser och all samlad kunskap i vår organisation. 

- Detta handlar inte om att skuldbelägga några specifika yrkesgrupper. Tvärtom så vet vi att alla arbetar febrilt med de här frågorna, och jag blir väldigt ledsen att det jag sagt uppfattats som kritik mot lärare och rektorer, säger Karin Flodin. 

Skolverksamheten i Östersunds kommun mycket bättre än vad som beskrivs i media

Nu ser vi positiva förändringar, bland annat genom de satsningar kommunen gjort med hjälp av Skolverket. Det systematiska arbetet på alla nivåer har börjat ge resultat, i form av att resultaten har förbättrats varje år mellan åren 2018 och 2020. Det gäller nu att vara uthålliga och se nyttan av allt det arbete som läggs ner bland lärare, rektorer och andra funktioner inom förvaltningen.

- Det som är viktigt nu är att samordna alla de goda resurser som finns i kommunen. Vi får inte låta detta lamslå det arbete som pågår i våra skolor. Tvärtom måste vi mitt i allt komma ihåg att Östersunds kommun faktiskt ligger bland de 25 procent bästa skolkommunerna i Sverige när det gäller elevers sammanvägda kunskapsresultat i årskurs 6 och 9. Det är ett resultat vi når tack vare alla fantastiska medarbetare i vår organisation, säger Karin Flodin och avslutar: 

- Nu måste vi alla i våra respektive funktioner fortsätta att bidra till att så många elever som möjligt lyckas, och lämnar skolan med så goda kunskaper att de kan gå vidare till en gymnasieutbildning.

Fotnot: Att Östersunds kommun ligger bland de 25 procent bästa skolkommunerna i Sverige när det gäller elevers sammanvägda kunskapsresultat är statistik enligt 2020-års sammanställning i Kolada. 

Sidan uppdaterad 2021-05-21