Publicerad 2021-05-21

Östersund 2040 - samråd pågår till 20 juni

Ta chansen att tycka till om den reviderade översiktsplanen. Kommunens nya förslag till Östersund 2040 är ute på samråd 20 april-20 juni. Förslaget är en anpassning till nya förutsättningar som kommit till efter det att planen beslutades 2014.

Östersund 2040 framsida

Lämna synpunkter senast 20 juni

Under samrådet hoppas kommunen på att få in synpunkter på det reviderade förslaget. Vill du bidra med dina åsikter gör du det genom något av följande sätt:

  • Lämna synpunkter direkt i den digitala planen.
    • Öppna översiktsplanen Östersund 2040länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
    • Klicka på fliken "synpunkter", uppe till vänster när du öppnat planen.
  • Skicka brev till: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund
  • Skicka e-post med dina synpunkter till : samhallsbyggnad@ostersund.se

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Viktigt är att dina synpunkter kommit in till kommunen senast 20 juni.

Ny digital form

Översiktsplanen presenteras i ny digital form. Det innebär bland annat en interaktiv karta, där användaren själv väljer vilka lager av kartan som ska visas för ökad läsbarhet. Den som vill kan också lämna synpunkter på förslaget direkt i den digitala översiktsplanen.

Om samråd

Samrådet ska ge insyn i planarbete. Det är även ett tillfälle att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget, för att vi på kommunen ska kunna överväga dessa tidigt i arbetet.

Sidan uppdaterad 2021-05-25