Publicerad 2021-05-27

För bättre miljö och trafikflöde - fler P-platser blir avgiftsbelagda

Från och med tisdag 1 juni utökar vi zonerna för parkeringsavgifter i centrum av Östersund. Det är för att främja ett bättre trafikflöde i centrum samt att få fler att välja cykel eller kollektivtrafik, som kommmunfullmäktige fattade detta beslut den 15 december 2020.

Karta över Östersunds centrum med de olika parkeringszonerna markerade

Klicka för större karta

Zonerna för parkeringsavgifter har utökats främst runt Campus och andra stora arbetsplatser.

- Vi har problem med tillgängligheten när bilar står parkerade hela dagarna runt dom stora arbetsplatserna, förklarar trafikingenjör Carola Jonsson. Då blir det svårt att hitta en parkering under dagtid. Jag skulle tro att detta välkomnas av boende i dessa kvarter som alltid har "sina" gator igenproppade från klockan åtta till arton.

Lägsta avgift och mellanavgift

Det är den gröna och den gula zonen som utökats. I dessa zoner tar vi ut den lägsta avgiften som idag är 5 kr/timme, respektive mellanavgiften som idag är 10 kr/timme.

Läs mer om parkering i centrum

Sidan uppdaterad 2021-05-27