Publicerad 2021-06-02

Cykelns dag 3 juni

Den 3 juni har FN utsett till cykelns dag och det firas i hela världen. Hur du firar väljer du själv. Kanske låter du bilen stå, eller tar en cykeltur i kvällssolen?

Kvina på cykel

Ge glädjen mer tid

Att få vara frisk, andas frisk luft och vara ute i naturen är en stor källa till glädje. Kanske är det därför vi är så många som känner glädje när vi cyklar i vår egen takt mot våra egna mål. För varje tramptag vi tar, om det så är på väg till jobbet, runt MTB-slingan eller under ett äventyr med barnen, stärker vi vår egen hälsa och bidrar med bättre luft för oss själva och andra. Det gör att cyklingen skapar glädje. Det är till och med så att det går att räkna ut hur mycket som vi alla i samhället vinner ekonomiskt på varje cyklad meter.

Cykelns dag är till för att uppmana alla i Sveriges att lägga mer tid på det som gör oss glada – att cykla.

Registrera tiden du cyklar på Cykelns dag

3 juni kommer du, oavsett ålder, att kunna registrera tiden som du cyklar under Cykelns dag. Registreringen är öppen 3 juni klockan 08:00 till klockan 12:00 den 4 juni. Förhoppningen är att förbättra värlsrekordet från 2020.

Läs mer och registrera dig på cykelnsdag.se

Cykelns dag arrangeras av Svensk cykling.

Cykla i Östersund

Oavsett om du susar fram längs expresscykelvägarna, tar en lugn tur runt Storsjön eller besöker pumptracken i Surfbukten med barnen, så har kommunen varit delaktig. Vi vill nämligen få så många som möjligt att upptäcka tjusningen med cykling och här kan du läsa mer om varför.

Cykeltrafikprogrammet

Ökad cykelanvändning är bra både ur hälso- och miljösynpunkt. Cyklingen ger värdefull daglig motion samtidigt som både buller samt klimatpåverkande och hälsofarliga
utsläpp minskar. När cykelresor ersätter bilresor minskar kostnaderna för underhåll
av vägnätet på grund av minskat slitage, samt minskat behov av ytor för bilparkeringar.
Ökad cykeltrafik är en viktig pusselbit för att nå Östersunds kommuns målsättning om
att vara fossilbränslefri och energieffektiv 2030.

Cykling för ökad tillväxt

Att förbättra för cykling är dessutom viktigt för kommunens tillväxt. För att locka
nya medborgare till Östersund är det viktigt att både cykelvägarna och skötseln av
dem har hög prioritet. För Vinterstaden Östersund är det dessutom naturligtvis viktigt
att kunna erbjuda goda förutsättningar för cykling även vintertid.

Cykeltrafikprogrammet är ett led i arbetet för att stärka cykeltrafiken och skapa ett
långsiktigt hållbart trafiksystem. Det långsiktiga målet är att fler ska lockas att börja
cykla i Östersunds kommun och att de ska kunna göra det på ett tryggt, säkert och
sammanhängande cykelvägnät.

Sidan uppdaterad 2021-06-02