Publicerad 2021-06-03

Klimatarbetet går framåt – men vi måste snabba på!

I Miljöredovisning 2020 kan du läsa om en fortsatt positiv trend i minskningen av kommunens fossila utsläpp, men vi behöver snabba på! 

Faktiska utsläpp för Östersunds kommun 1998 – 2019 samt prognos för utsläppsminskning baserat på faktiska utsläpp under samma period, samt målsättning om fossilbränslefri kommun år 2030.

Östersunds kommun har som mål att hela kommunen ska vara fossilfri till år 2030 och kommunorganisationen till år 2025. Utsläppsminskningen på 11 200 ton under 2019 var i nivå med vad som krävs för att nå målen om en fossilfri kommun till 2030! Det krävs en minskning på minst 11 625 ton koldioxid i genomsnitt per år för att nå målet i jämn takt.

Nu gäller det att hålla fast vid fortsatt minskning och vi behöver alla arbeta kraftfullare och göra ännu mer för att minska utsläppen. Prognosen pekar fortfarande på att vi annars kommer att missa målet grovt.

Vi vet ännu inte hur erfarenheterna från covid-19 kommer att påverka vårt klimat- och miljöarbete, men bevisligen har vi förmågan att mobilisera oss och göra nödvändiga förändringar när så krävs – det ska vi ta med oss!

För fler resultat kring kommunens miljöarbete, läs Miljöredovisning 2020

Sidan uppdaterad 2021-06-03