Publicerad 2021-06-04

Här får du svar på frågor om Östersundslänken

Dagens bussterminal på Gustav III Torg ska ersättas av Östersundslänken. Med vad är Östersundslänken och vad innebär förändringen för resenärerna och för staden? Mycket är fortfarande under planering men här svarar Mathias Ekman, projektchef Östersunds kommun, på några aktuella frågor om Östersundslänken.

Bilden visar en karta över Östersundslänken

Vad är Östersundslänken?

Östersundslänken ska bli en högkvalitativ kollektivtrafiklänk genom Östersunds mest centrala delar. Östersundslänken ska gå mellan Järnvägsstationen i söder och Jamtli i norr, via Kyrkgatan. Länken knyter ihop olika trafikslag och viktiga målpunkter i staden. Målet är att skapa en trygg och trevlig miljö för resenärer, minska behovet av att byta buss för att nå viktiga målpunkter och öka det kollektiva resandet.

Kommer jag kunna kliva på och av bussen i centrala Östersund?

Självklart! Vid nya Hållplats centrum som kommer ligga vid Kyrkparken och Turistbyrån kommer både stads- och regionbussarna att stanna.

Måste jag stå utomhus och vänta på bussen?

Det beror, precis som i dag, på vid vilken hållplats du står. Vid Hållplats centrum kommer det till exempel finnas möjlighet att vänta inomhus med service som toalett och biljettförsäljning.

Var köper jag biljett?

Precis som i dag kommer du att kunna köpa biljett via Länstrafikens app och hos ombud, till exempel Pressbyrån i Kärnan eller vid järnvägsstationen. Vid Hållplats centrum planerar vi också för resenärsutrymmen med bland annat biljettförsäljning.

Hållplats centrum ska alltså ligga vid Kyrkparken och Turistbyrån – kommer ni bygga i eller förminska Kyrkparken?

Planen är inte att minska på Kyrkparken. Kyrkparken har ett stort kulturminnesvärde vilken även är belagt med skydd av Länsstyrelsen.

Kommer bussarna börja gå andra tider eller andra sträckor?

Östersundslänken innebär att linjesträckningar förändras något och mindre tidsmässiga justeringar kommer behöva göras på vissa avgångar. Fler turer än i dag kommer att gå till sjukhuset och järnvägsstationen. Vi jobbar just nu med planeringen av trafiken och mer information kommer längre fram.

Hur kommer kollektivtrafiken fungera under byggtiden?

Stadsbussarna kommer till största del att fungera som vanligt, men eventuellt med vissa störningar under vissa skeenden under byggtiden. Mer information om det kommer när det närmar sig.

Regionbussen kommer få en ny tillfällig hållplats vid Rådhuset under byggtiden. Den planeras att vara på plats vid årsskiftet 21/22. Det kommer också finnas personal- och resenärsutrymmen i anslutning till den tillfälliga hållplatsen. Eventuellt kommer regionbussarna att få en del mindre justeringar i tidtabell och körvägar under byggtiden, men det är lite för tidigt att säga. Mer information kommer om det också.

Vad händer nu?

  • Den tillfälliga hållplatsen vid Rådhuset planeras stå på plats vid årsskiftet 21/22.
  • Östersundslänken byggs i olika etapper under 2022 -2023. Vi börjar med Hållplats Gustav III Torg våren 2022.
  • I augusti -21 påbörjas bygget med en gång- och cykelbro mellan Storsjöstrand och Östersängsparken, det är första steget i omvandlingen av Järnvägsstationen. Bron ska vara klar vid årsskiftet 22-23.
  • Vi jobbar just nu med att detaljplanera för de olika hållplatserna och andra nödvändiga funktioner i anslutning till länken.
  • Vi jobbar också med hur tidtabeller och linjesträckningar kan komma att justeras under både byggtiden och inför att Östersundslänken är på plats.

Vem har ansvar för vad i Östersundslänken?

Region Jämtland Härjedalen har ansvaret för tidtabellsplanering, trafikinformation och biljettförsäljning. Östersunds kommun har ansvaret för hållplatsmiljöer, parkeringar, trafiksäkerhet, gator och vägar.

Sidan uppdaterad 2021-06-04