Publicerad 2021-06-08

Det här görs för att minska smittspridningen i samband med studenten

Inför den kommande studenten har kommunen tillsammans med många andra parter vidtagit en rad åtgärder för att firandet ska kunna ske så säkert och tryggt som möjligt. Vi går även ut med extra information i olika former, för att förhoppningsvis minska risken för smittspridning i samband med studenten.

Nu är det dags för studenternas stora höjdpunkt i livet. Firandet är i år främst fördelat på två dagar, 10 och 11 juni. Förutom studentfirande kommer även grundskolan att ha skolavslutning den 11 juni. Det här i kombination med brist på evenemang i övrigt, gör att 10 och 11 juni gissningsvis är dagar där unga kommer samlas för firande i större utsträckning än andra år. Fredagen den 11 juni är sannolikt den dag då flest ungdomar kommer vara ute för att fira.

Samarbete med polis, region, räddningstjänst samt frivilliga aktörer
Kommunen har inte det yttersta ansvaret i en sådan här situation – även om vi har och tar ett stort ansvar. Det är därför tillsammans med ett flertal andra aktörer så som polis, region, räddningstjänst samt frivilliga aktörer, som vi nu har satsat hårt på att i möjligaste mån jobba för att minska risken för smittspridning relaterad till studenten.

Exempel på vad kommunen gör inför studenten:

  • Socialtjänsten (socialsekreterare och Uppsökande teamet) finns på stan inför avslutningarna den 10 och 11 juni
  • Frivilliga organisationer så som Nattvandring, IOGT-NTO och Svenska kyrkan medverkar.
    En informationsfilm publiceras om att fira studenten säkert
  • Ett informationsbrev med uppmaning till fler nyktra vuxna (föräldrar) att vara ute bland ungdomarna skickas ut
  • Grundskolorna skickar ut informationsbrevet i veckobrevet
  • Rådhustrappan stängs av 10 och 11 juni
  • SSPF- koordinator leder den 10 och 11 juni en kortare avstämning med representanter för polis, region, räddningstjänst samt kommunens tjänstemannaorganisation och frivilliga aktörer en gång varje dag
Sidan uppdaterad 2021-06-08