Publicerad 2021-06-11

Digiresan: Digital utredningsdatabas ska underlätta samhällsplaneringen och attrahera fler exploatörer

Genom att digitalisera alla de utredningar som görs i samband med samhällsplaneringsprocessen ska kommunen spara tid, undvika dubbelarbete och öka attraktiviteten gentemot tänkbara exploatörer.

Bilden visar datorer och händer som skriver på dem. Olika symboler såsom en graf, pratbubbla och gubbe, en jordglob finns med på bilden.

– Idag kan samma utredning göras om flera gånger eller ligga bortglömd i en byrålåda, konstaterar Torbjörn Rost, chef Kart och Lantmäteriavdelningen på Samhällsbyggnad.

Samhällsplaneringsprocessen är omfattande och involverar en stor del av kommunens verksamhet. För att underlätta processen ska Samhällsbyggnad nu skapa en digital utredningsdatabas och lägga in samtliga utredningar i den digitala Kommunkartan.

– Det handlar om att göra våra utredningar tillgängliga för många fler. Idag kan en specifik utredning ligga sparad hos en enda person, eller inom ett enda projekt, och kommer därför inte till användning för någon annan. Genom den digitala utredningsdatabasen kommer vi att synliggöra information som redan finns och se till att alla alltid har tillgång till relevant information om en viss plats eller fastighet, säger Torbjörn.

Återanvändning snabbar på processen

Exempel på utredningar som med fördel kan återanvändas är geotekniska undersökningar, bullerstudier, skugganalyser och trafikutredningar. Genom att återanvända en sådan utredning kan planeringsprocessen både snabbas upp och göras billigare.

– Ju snabbare man kan få fram fakta, desto lättare att ta beslut. Dessutom kan alla inblandande känna sig trygga med att inga utredningar ligger bortglömda någonstans och att all fakta verkligen är uppe på bordet.

Vinster både internt och externt

Det är nyanställda Anna Fonander på Samhällsbyggnad som ska arbeta med databasen. En del av hennes arbete handlar om att hitta rutiner för de nya utredningar som tas fram, så att de enkelt kan sparas i databasen. Den andra delen handlar om att digitalisera befintliga utredningar så att de blir tillgängliga för fler än den som ursprungligen har beställt utredningen.

Torbjörn ser inte bara tydliga vinster för kommunens medarbetare. Han menar att alla som kan tänkas vilja ta del av utredningsmaterialet kommer att uppskatta det arbete som nu görs.

– Genom att ha en välorganiserad och transparent utredningsdatabas – och om man vet att det underlagsmaterial som kommunen tillhandahåller är tydligt och korrekt – blir Östersunds kommun tryggare, attraktivare och mer intressant för tänkbara exploatörer.

Digiresan- har du en idé som kan göra kommunvardagen enklare?

Här kan du som invånare lämna idéer om sådant som Östersunds kommun kan göra bättre med digitala lösningar. Har du en ídé? Lämna den här!

Digiresan- lämna din idé här

Sidan uppdaterad 2021-06-11