Publicerad 2021-06-11

Fem medborgare i kommunal verksamhet smittade

Den senaste veckan har sammanlagt fem personer inom LSS, hemtjänsten och särskilda boenden fått konstaterad smitta av covid-19. De smittade har i de flesta fall fått lättare symtom. Inom särskilt boende, SÄBO, har tre fullvaccinerade medborgare blivit smittade.

– Vi vet att mellan fem och tio procent av alla fullt vaccinerade ändå riskerar att smittas; inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd. Däremot innebär vaccinationen en mycket lägre risk för att bli svårt sjuk. Det är ändå viktigt att fortsätta följa riktlinjer och rekommendationer. Försiktighet gäller fortfarande, eftersom smittan fortfarande sprids, säger medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanne Hoflin.

Det har inte tillkommit några nya fall utöver dessa fem, efter provtagning av personal och medborgare i samarbete med Regionen.

Rutinerna för att förebygga av smitta har inte förändrats sedan vaccinationsprogrammet drog igång. Det är samma rutiner som tidigare med bland annat munskydd för all personal dygnet runt.

Sidan uppdaterad 2021-06-11