Publicerad 2021-06-18

Nu startar vi bygget av cykelväg längs Tegelbruksvägen

Vecka 25 startar vi bygget av en ny gång- och cykelväg längs Tegelbruksvägen från Krondikesvägen mot Engelska skolan. På så sätt vill vi bland annat skapa en trafiksäker och trygg skolväg.

Idag sker cyklingen här i blandtrafik. Förutom cykelväg blir det vägbulor vid korsningarna och en trafiksäker lösning, genom att cykelvägen kommer att fortsätta hela vägen fram till skolan.

Vid skolan kommer befintliga cykelställ att uppgraderas till väderskyddad cykelparkering. Och det blir en utökning av nuvarande antal platser.

Att bygga in trygghet i trafiken kräver utrymme. Det innebär att parkeringsförbud kommer att införas längs den aktuella sträckan på Tegelbruksvägen. Bygget beräknas pågår under större delen av sommaren.

Läs mer på sidan Vi bygger för hållbar och trygg trafik

Sidan uppdaterad 2021-06-18