Publicerad 2021-06-22

Ge dina synpunkter på kommunens Riktlinje för arbete med nationella minoriteter

Till och med 18 oktober kan du lämna dina synpunker på kommunens nya Riktlinje för arbete med nationella minoriteter. Det är sju ställningstaganden och de ska ligga till grund för hur kommunen ska arbeta med judars, romers, sverigefinnars, tornedalingars och samers rättigheter som nationella minoriteter.

Urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar

Så här kan du lämna dina synpunkter

Om du som kommunmedborgare vill lämna dina synpunkter muntligt till ansvarig handläggare, kan du anmäla det och få ett möte på svenska eller med tolk till jiddisch, romani chib, finska, meänkieli, nordsamiska eller sydsamiska. Du kan också lämna dina synpunkter skriftligt på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken, per brev eller e-post till kommunens kundcenter.

Sidan uppdaterad 2021-06-22