Publicerad 2021-06-22

Har du en invasiv växt på din tomt?

Se till att de inte smiter ut! Det kan vara vackra växter som vi vill ha i vår trädgård. Men invasiva växter är problematiska. De sprider sig och konkurrerar ut våra inhemska växter.

Parksallad som är på väg att smita ut ur en trädgård

Vill du behålla dina växter så håll dem kort. Se till att de inte sprider sig utanför din tomt. Och har du jättebalsamin eller jätteloka på din tomt har du en skyldighet att bekämpa dem.

I sommar har våra parkarbetare ett uppdrag att hålla ögonen öppna på vad som finns i kommunens parker och grönområden. Nu finns en e-tjänst där allmänheten kan lämna tips om var det finns invasiva arter på kommunal mark. Du får gärna hjälpa oss.

Ge oss tips om var det kan finnas invasiva arter på kommunal mark (e-tjänst).

Läs mer om invasiva växter

Sidan uppdaterad 2021-06-24