Publicerad 2021-06-28

Nominera till Miljöpriset 2021

Känner du någon som har gjort skillnad för miljön i Östersund? Nominera den till Miljöpriset 2021! Senast den tredje september 2021 vill vi ha din nominering.

östersundshjärtat med spirande löv på grön bakgrund

Varje år delar Östersunds kommun ut ett miljöpris till någon eller några som har gjort något som bidragit till en bättre miljö, resurshushållning, minskade klimatutsläpp eller ökar kunskaperna om miljö- och klimatfrågor. Priset kan gå till ett företag, en privatperson eller en organisation.

Vill du nominera någon person, eller del av en verksamhet, inom kommunens organisation för särskilda miljöinsatser så går det också bra. Detta år finns därför även priset Årets miljöinspiratör inom kommunkoncernen. Kriterierna är samma som för Miljöpriset och du använder samma formulär.

Här kan du nominera. Öppnas i nytt fönster.

Inspireras av tidigare vinnare

Vi har delat ut priset sedan 2004 och tidigare år har det bland annat gått till Nettbuss, Spilloteket, Glada Lådan och många fler. Vinnare 2020 var Vågen Zero Waste Butik för bland annat deras initiativ till en förpackningslös butik samt till REKO-ring för sitt arbete med att hjälpa lokala livsmedelsproducenter att nå ut med sina produkter.

Tidigare miljöpristagare. Öppnas i nytt fönster.

Fyra kvinnor tar emot en stora prischeckar, diplom och blombuketter

Vågen Zero Waste Butik och Reko-ring Östersund delade på miljöpriset 2020

Prisutdelning

Vinnaren av Miljöpriset 2021 kommer att presenteras på Klimatseminariet den 22 september. Länk till annan webbplats. Prissumman är 10 000 kronor och delas ut av Miljö- och samhällsnämndens ordförande, som också är ordförande i miljöprisjuryn.

Ett fossilfritt Östersund

Östersunds kommun har som målsättning att kommunen ska vara fossilfri till 2030 och att kommunorganisationen ska vara fossilfri till 2025. Därför är det viktigt för oss att lyfta de som gör bra insatser för miljön och som är med och bidrar till att vi ska nå målen.

Kriterier

Bedömningen för kommunens miljöpris utgår från följande kriterier:

  • Insatser för att skydda och vårda den biologiska mångfalden och värdefulla natur- och kulturmiljöer.
  • Insatser för att trygga god hushållning med mark, luft, vatten samt skydda fysisk miljö i övrigt.
  • Insatser för att främja cirkulär ekonomi och förbättra hushållning med material, råvaror och energi.
  • Insatser som lett till innovation eller nytänkande inom miljö- och klimatområdet.
  • Insatser för att öka kunskaper, medvetenhet och engagemang om miljö- och klimatfrågor.
Sidan uppdaterad 2021-06-28