Publicerad 2021-06-30

Det här gäller för idrotts- och träningsverksamhet från den 1 juli

De kommunala idrotts- och fritidsanläggningarna öppnas upp för alla åldrar från den 1 juli. Rekommendationen är fortfarande att försöka bedriva den verksamhet som går utomhus. Från och med den 15 juli räknar vi med att kunna öppna inomhusbaden för allmänheten igen. Även övriga inomhusanläggningar för idrott och fritid antas kunna öppnas utan särskilda begränsningar den 15 juli.

Det här gäller

De specifika råden till föreningar för kultur, idrott och fritid, till exempel att hålla träningar och aktiviteter utomhus försvinner från och med den 1 juli. Men de allmänna råden om att hålla avstånd och att undvika trängsel gäller fortfarande.

I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) Länk till annan webbplats. ligger ett stort ansvar på individen. Man bör som enskild och förening bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Det ska fortfarande vara möjligt att hålla avstånd. Trängsel får inte uppstå vare sig under eller i anslutning till pågående verksamhet.

Begränsningar av antalet personer som får vistas i en idrottshall samtidigt

Utifrån pandemilagen och med hänsyn till arbetsmiljö, pandemiläge och idrottsanläggningarnas utformning begränsas antalet personer som kan vistas samtidigt i våra idrotts- och träningsanläggningar. Begränsningarna har införts för att säkerställa att lokalerna kan användas utan risk för trängsel.

Här finns en lista över kommunens idrottsanläggningar och vilket maxantal som kan vistas i dessa.

Maxantal som får vistas i kommunens idrottsanläggningar

Utgångspunkter för läger och cuper

Folkhälsomyndighetens rekommendationen till lägerverksamhet, cuper och körer kvarstår. Läs mer om vad som gäller på Folkhälsomyndigheten:

Läger och cuper sommaren 2021 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Det här gäller i Östersunds kommun

Alla badhus är fortsatt stängda för allmänheten

Storsjöbadet (inklusive relaxavdelning) samt badhallarna i Brunflo, Lit och Östbergsbadet öppnas för företag och föreningsverksamhet riktad till barn och unga födda 2002 och senare. Skolorna kommer att kunna fortsätta nyttja dem med hänsyn till lagkrav om simundervisning.

Inomhusbaden fortsätter vara stängda för allmänheten. Från och med den 7 juni är dock utebassängen på Storsjöbadet öppen för allmänheten under förutsättning att verksamheten bedrivs enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. (HSLF-FS 2021:2). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omklädningsrum

Man bör som enskild och förening bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det ska fortfarande vara möjligt att hålla avstånd. Trängsel får inte uppstå vare sig under eller i anslutning till pågående verksamhet. Det gäller även omklädningsrum. Den som nyttjar omklädningsrum på kommunens idrotts- och träningsanläggningar ska följa det angivna maxantalet som får vistas i omklädningsrummet samtidigt.

Antal deltagare vid allmänna sammankomster

Från och med den 1 juli gäller nya begränsningar av antal tillåtna deltagare för allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Det tillåtna antalet deltagare regleras i Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterad 2021-07-02