Publicerad 2021-07-05

Kvalitetsarbete inom Barn- och utbildning i Östersund får högt betyg

Under tre år har Östersunds kommun med stöd av Skolverket genomfört en satsning på systematisk kvalitetsutveckling inom Barn- och utbildningsförvaltningen. När nu projektet – som gått under namnet Samverkan för bästa skola – snart är i mål, kommer det beröm för arbetet från flera håll.

– Nu finns en organisation i Östersunds kommun som stöder barnens och elevernas behov av likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande, skriver konsulten Gunnar Iselau på Sysko (Systematisk skolutveckling AB) i en kommentar.

• Har Östersunds kommun inte varit bra på detta tidigare?

– Min bild är att Östersunds kommuns läge 2019 var som de flesta kommuner var då,och ofta är nu. På varje ansvarsnivå arbetade man mycket utifrån sin egen bild av hur det ska vara. Kugghjulen snurrade lösa från varandra. Mycket gjordes, men lite hände, kommenterar Gunnar Iselau.

Organisationen viktig

Kvalitetsarbetet handlar i mångt och mycket om organisation, struktur och tankesätt. Både på förvaltningsnivå och ute på skolorna. De förändringar som gjorts ger förstås i slutänden positiva effekter i lärande och trivsel för barn och elever.

Även Skolverket uppmärksammar kvalitetsutvecklingen i Östersund:

– Vid Skolverkets och Östersunds avslutningsseminarium i maj framgick det med tydlighet att deltagande skolor och huvudmannen tagit stora steg i sitt förbättringsarbete, men man har också beredskap och insikt i att ta sig an kvarvarande och nya utmaningar, skriver Maria Mjörnestrand, undervisningsråd på Skolverket.

"Bättre rustade"

Karin Flodin, chef på Barn- och utbildningsförvaltningen, är mycket nöjd över projektets resultat:

– Nu är vi mycket bättre rustade att fortsätta vårt ständiga utvecklingsarbete.

Kvalitetsarbetet är tydligare på alla nivåer och vår politiska ledning engageras bättre i processen. Våra rektorer har tagit kliv framåt i att arbeta som pedagogiska ledare, berättar Karin Flodin.

– Och framförallt har vi hela tiden barn och elever i fokus!

Sidan uppdaterad 2021-07-05