Publicerad 2021-08-31

Digiresan: Tredimensionella modeller ska underlätta allt från nybyggnation till förvaltning

BIM (Building information modeling) är ett arbetssätt som har använts under många år i byggbranschen, men i den kommunala världen är det fortfarande väldigt nytt.

– BIM handlar om att skapa en tredimensionell modell av en viss fastighet eller anläggning, och på så sätt underlätta allt från nybyggnation till utveckling och underhåll, säger Mathias Ekman, enhetschef inom projekt, bygg och anläggning.

Som en del i Digiresan har Östersunds kommun påbörjat arbetet med att upprätta en strategi kring BIM. BIM handlar om att bryta ner en fastighet eller anläggning i beståndsdelar och sedan åskådliggöra den i en tredimensionell modell. I modellen samlas all tänkbar information om fastigheten; från väggar, fönster och dörrar till el, ventilation och olika byggmaterial.

– I stället för att behöva leta efter information i flera olika ”platta” ritningar kommer vi att kunna titta på en enda modell. Modellen blir alltså en komplett informationsdatabas, berättar Mathias.

Han förklarar att det är mycket som kommer att underlättas med hjälp av BIM, tack vare att en tredimensionell modell är så mycket lättare att förstå sig på än en klassisk ritning.

– Alla inblandade i ett projekt kommer att kunna utgå från en och samma modell, vilket bland annat kommer att underlätta och snabba på kommunikationen mellan beställare och byggare. Det kommer också att bli lättare att se krockar mellan exempelvis olika rörstråk, enklare att tidplanera, lättare att räkna ut vilka mängder av olika material som behövs och så vidare.

Genom att enkelt kunna leverera samlade och intelligenta data kring en fastighet kommer även den löpande förvaltningen och framtida ombyggnationer och renoveringar av fastigheten att gå betydligt smidigare.

– I vår handlingsplan ingår dessutom att vi ska skapa förutsättningar för ett cirkulärt byggande och för att lyckas med det måste vi kunna skapa oss en god och komplett bild av en fastighet, inte bara här och nu utan även över tid.

Östersunds kommun – en förebild

Östersunds arbete med BIM har uppmärksammats i branschtidningen Byggindustrin och kommunen omnämns som en föregångare och förebild. Bland annat skriver de att "Trots att reglerna om privat planinitiativ börjar gälla 1 augusti saknar många kommuner en tydlig handlingsplan för att dels informera de nya möjligheterna dels underlätta för exploatörer och byggherrar. I många fall är också tillgången till öppna kommunala data mycket begränsad. Vi vill lyfta fram exemplet Östersunds kommun, vars initiativ Digiresan innebär att kommunen har en fastslagen handlingsplan för att digitalisera planeringsunderlag samt att tillhandahålla detta som öppna data. Östersund är en föregångare och vi uppmanar alla kommuner att ta efter."

Läs hela texten från Byggindustrin här.

Tre snabba plus med BIM:

  • Lättillgängliga data inför projektstart bygg/förstudie
  • Mindre felprojektering, mindre projekterandetid, mindre störningar i produktionen
  • Effektivare fastighets- och anläggningsförvaltning

Digiresan- har du en idé som kan göra kommunvardagen enklare?

Här kan du som invånare lämna idéer om sådant som Östersunds kommun kan göra bättre med digitala lösningar. Har du en ídé? Lämna den här!

Digiresan- lämna din idé här

Sidan uppdaterad 2021-08-31