Publicerad 2021-08-31

Vi stänger av Bergsgatan för en trygg gång- och cykelbana

Nu blir det stök för alla i Hjälmtorpet, Tanne och Berge på Frösön. Arbetet med den nya gång- och cykelbanan längs Norra Strandvägen och Bergsgatan har nått fram till Bergsgatan. 1 september klockan 12.00 stänger vi av Bergsgatan för alla trafik och leder om trafiken via Byvägen runt Frösöberget.

Datoranimerad bild av Bergsgatan med nya gång- och cykelbanan

Bergsgatan blir en mer trafiksäker väg

Bergsgatan bortanför stadsbebyggelsen är en smal väg med en smal trottoar och med mycket trafik - en trafikfarlig miljö, framförallt för gående och cyklister.

Nu bygger vi en gång- och cykelbana längs vägen. Det kommer att bli en betydligt tryggare väg för alla som bor längre upp längs Bergsgatan. Och inte minst för alla motionärer, till fots och på cykel, som brukar ta en tur runt Frösöberget.

Två etapper är nästan klara

Arbetet med gång- och cykelbanan inleddes i våras med en förbättring av gång- och cykelbanan från Frösöbron norrut längs stranden och Norra Strandvägen. Den är nästan klar och kommer att öppnas i slutet av september.

En serpentinväg för gående och cyklister har också byggts från Norra Strandvägen upp till Bergsgatan. Den är öppen men än så länge oasfalterad.

Nu ska Bergsgatan breddas med allt vad det innebär av sprängning och schaktning; ett arbete som kräver en total avstängning av vägen.

Se hur vägarbetet kommer att påverka trafiken på Bergsgatan

Läs mer om den nya gång- och cykelbanan längs Bergsgatan - Norra Strandvägen

Sidan uppdaterad 2021-08-31