Publicerad 2021-09-13

Det här gäller för idrotts- och träningsverksamhet från den 29 september

Från och med den 29 september tas de nuvarande begränsningarna av antalet deltagare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bort. Det innebär att det därefter inte längre finns några begränsningar i att nyttja de kommunala idrotts- och fritidsanläggningarna. Men kom ihåg att fortsätta undvika trängsel och hålla god handhygien. Stanna hemma om du har symptom. Var rädda om varandra!

Det här gäller

De specifika råden till föreningar för kultur, idrott och fritid, till exempel att hålla träningar och aktiviteter utomhus upphörde att gälla den 1 juli. Även reglerna om hur stor yta av en verksamhets lokal eller område utomhus som en besökare måste kunna disponera har upphört att gälla.

De allmänna råden om att undvika trängsel, hålla god handhygien och stanna hemma vid symptom gäller fortfarande.

I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) ligger ett stort ansvar på individen. Man bör som enskild och förening bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Badhusen har öppnat

Sedan skolstarten är samtliga kommunala badhus öppna för allmänheten igen.

Antal deltagare vid allmänna sammankomster

Från och med den 29 september upphör samtliga begränsningar av antalet tillåtna deltagare för allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Sidan uppdaterad 2021-09-13