Publicerad 2021-09-15

Unika möjligheter till företagsetableringar när Jämtkraft laddar med 500 megawatt

Östersunds kommun får nya unika förutsättningar för att attrahera större elintensiva företag till att etablera sig i regionen. Detta i och med att Jämtkraft nu investerar för att kunna ta ut ytterligare 500 megawatt från stamnätet.

– Avtalet som Jämtkraft nu skrivit under bekräftar att effekten finns tillgänglig i vår region och det skapar stora förutsättningar för en etablering av elintensiv industri. Vi stärker vårt erbjudande och det är unikt att kunna erbjuda 500 MW som består av helt förnybar energi, kommenterar Bosse Svensson (C), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi är tacksamma för att Jämtkraft tagit det här unika beslutet som ger oss möjlighet att ytterligare förbättra vårt erbjudande till till intresserade företag som vill etablera sig hos oss. Vi har mark och får nu ännu bättre tillgång till stabil effekt, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Väldigt stor effekt

För att förstå hur mycket 500 MW är kan nämnas att städerna Uppsala och Västerås i dag tillsammans förbrukar lite mer än 500 MW. Effektens storlek kan närmast jämföras med en kärnkraftreaktor.

– Det här är unikt i Sverige och EU, att kunna erbjuda 500 MW effekt från förnybar energi och med väldigt hög leveranssäkerhet. Den snabba elektrifieringen av samhället och effektbristen i södra Sverige gör vår region mer attraktiv för industrier och företag, säger Kerstin Arnemo, styrelseordförande i Jämtkraft.

Knutpunkt för el

Jämtkrafts avtal med Svenska Kraftnät innebär alltså att Jämtkraft får möjlighet att ta ut 500 MW extra från stamnätet. Själva anslutningen, eller uttagspunkten, från Svenska Kraftsnäts stamnät till Jämktrafts regionnät, byggs i Midskog som ligger ett par mil utanför Östersund. Midskog är en av Sveriges största stamnätsstationer och en knutpunkt för strömförsörjning från norr till söder.

Sidan uppdaterad 2021-09-15