Publicerad 2021-09-24

Nominera till Tillgänglighetspriset

Ett Östersund för alla. Vet du någon eller några som arbetar för det?

Östersundshjärtat med människor stående i en hjärtform runtomkring

Full delaktighet

Att kunna ta del av serviceutbudet, vara delaktig i arbetslivet, åka kollektivt. Att känna sig välkomnad, inkluderad och som en del av Östersund. Att ägna sig åt sina intressen. I staden, kulturen, friluftslivet, näringslivet, skidspåret och på landet.

Alla människor har rätt till ett rikt och aktivt liv, utifrån sina egna förutsättningar. Utan begränsningar eller hinder.

– Det som är nödvändigt för någon är bra för alla. Så när vi tar bort olika hinder som försvårar för människor blir Östersund bättre för alla medborgare, besökare och turister. Dessutom kan butiksägare och besöksanläggningar välkomna ännu fler kunder, säger Helene Olsson Sandal, utvecklingsstrateg tillgänglighet på Östersunds kommun.

Nominera senast 5 november

Vet du om någon eller några som arbetar för ett mer inkluderande Östersund där alla kan känna sig hemma?

Nominera till Tillgänglighetspriset senast 5 november.

Vad är Tillgänglighetspriset?

Tillgänglighetsrådet i Östersund delar varje år ut ett tillgänglighetspris i form av ett diplom. Priset går till en organisation, företag eller enskild person som gjort något för tillgängligheten i kommunen, utöver det som lagen föreskriver.

Tanken med priset är att sätta fokus på tillgänglighetsfrågor och att uppmärksamma det arbete som pågår för att göra Östersund tillgängligt för alla. Vem som helst kan nominera kandidater till priset.

Sidan uppdaterad 2021-09-24