Publicerad 2021-10-05

Näringslivsstrategi för hållbar tillväxt – nu antagen!

Vi är glada att kunna berätta att Östersunds kommuns nya närings­livs­strategi för hållbar tillväxt nu är antagen. Strategin ska bidra till att skapa bra förutsättningar för människor och företag i Östersund.

- Det känns fantastiskt roligt att äntligen kunna presentera den nya strategin, säger Theresia Grön, projektledare för Näringslivsstrategin och utvecklingsstrateg vid Näringslivskontoret.

Flygbild över Östersunds hamn och stadskärna i höstskrud

Den nya näringslivsstrategin, som tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen, ska bidra till att attrahera nya invånare, företag och etableringar till kommunen och ersätter Tillväxtplanen Mer Östersund. 60 olika representanter från näringsliv, universitet, föreningar och externa organisationer har deltagit i arbetet att ta fram den nya strategin. Det har också kommunens olika förvaltningar gjort.

- Även om vi är i mål med strategin är det nu det verkliga arbetet startar. Strategin ska omsättas i verklighet och vi ska göra det tillsammans med näringslivet och övriga berörda aktörer. Vi vill skapa delaktighet, engagemang och vi ska göra skillnad, säger Fredric Kilander, näringslivschef Östersunds kommun.

Dialog med näringsliv, universitet, föreningar och externa organisationer

De nya Utvecklingsområdena i strategin har tagits fram genom omvärldsbevakning och dialoger med företrädare från näringsliv, universitetet, föreningar och andra externa organisationer.

- Strategin kommer att vara ett styrande för kommunens arbete med näringslivsfrågor, därför är det är extra kul att så många olika företag, organisationer och olika aktörer har bidragit till att ta fram strategin, avslutar Theresia Grön.

Fakta

Näringslivsstrategi för hållbar tillväxt gäller för åren 2022-2026. Den har som utgångs­punkt att Östersund ska fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Tillväxtarbetet handlar om att kommunen ska vara en möjliggörare för att Östersund ska kunna växa och utvecklas.

Läs mer om strategin och bakgrundsrapporten här: Näringslivsstrategi för hållbar tillväxt

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-10-05