Publicerad 2021-10-08

Samråd för del av Duvhöken 4, Frösön

Nu skickas detaljplanen för del av fastigheten Duvhöken 4 ut på samråd. Fastigheten ligger i Hjälmtorpet på Frösön. Samrådet pågår till och med 29 oktober.

Karta över Hjälmtorpet, Frösön, med fastigheten Duvhöken 4 utmärkt.

Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att stycka av en bostadstomt från en fastighet som idag ligger förskjuten på båda sidor om Hjälmtorpsvägen. Planförslaget gäller den del av fastigheten som ligger på den södra sidan av Hjälmtorpsvägen, ovansidan från vattnet sett.

Avsikten är att skapa byggrätt för ett nytt bostadshus.

Samrådet pågår mellan den 8 oktober och den 29 oktober 2021.

Lämna synpunkter på förslaget

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se.

Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 29 oktober.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Samrådet ska ge insyn i planarbete, det är även ett tillfälle att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget för att vi på kommunen ska kunna överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Sidan uppdaterad 2021-10-08