Publicerad 2021-10-25

Vi bygger ut avloppsnätet i Fåker

Vi bygger ut avloppsnätet i Fåker så att alla som har kommunalt dricksvatten ska kunna ansluta sig till kommunalt avlopp. Den här veckan börjar planering och projektering på plats. Bland annat tittar vi på var det är lämpligt att placera ledningar för att kunna försörja alla fastigheter med avlopp.

Vi bygger ut det kommunala nätet för avloppsvatten med början i Grönviken.

Under hösten 2021 börjar planeringen och projekteringen av var det är lämpligt att lägga ledningarna. Själva grävandet börjar våren 2022 och kommer att avslutas 2024.

Vi gör arbetet för att ersätta enskilda avlopp med en anläggning som är bättre för miljön. På så sätt skyddar vi sjön Näkten som är en känslig sjö.

Arbetet kommer att pågå fram till och med 2024. Läs mera här om det här.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-10-25