Publicerad 2021-11-09

Rapport från Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen hade sammanträde under tisdagen i Domsalen, Rådhuset. Här är några av de ärenden som togs upp.

Markanvisningsavtal för Storsjö strand

Kommunstyrelsen beslutade att teckna markanvisningscentral med de exploatörer som vann tävlingen om att bygga etapp 2 på Storsjö strand. De tre vinnande förslagen presenterades vid Kommunstyrelsens sammanträde i maj, och sedan har detaljplanen vunnit laga kraft.

Kommunen tecknar nu markanvisningsavtal (för kvarteren E, F och G) med TIÖ AB/Trångvikens bygg AB, HSB Produktion i Södra Norrland AB samt SHH Bostad AB.

Resultatprognos bättre än budget

Kommunens resultat för perioden januari-september uppgår till 247,9 miljoner kronor, vilket är ett resultat som är 56,5 miljoner kronor bättre än resultatet för samma period föregående år, 191,4 miljoner kronor.

Pengar till Tjejforum i Torvalla

Rädda Barnen beviljas bidrag med 340 500 kronor för genomförande av verksamhet riktade till tjejer i Torvalla under 2022.

Det handlar om att ytterligare förstärka insatser i Torvalla inom områden som arbetet med kommunens projekt Strategi Utveckling Torvalla har identifierat som särskilt viktiga. Insatserna som bland annat ska få tjejer att hitta fler saker att göra som är anpassade för tjejer, ska genomföras under 2022.

Sponsring av Hej främling

Hej främling, som är en ideell förening som arbetar för att främja hälsa och integration genom friskvårdsaktiviteter, sponsras med 140 000 kronor under ett år.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-11-09