Publicerad 2021-11-10

Våld i nära relationer - med kunskap kan vi göra skillnad

Att se tecken på våld i nära relationer kan betyda ALLT. Därför vill vi ge några tips till dig som medmänniska hur du kan agera. För bästa hjälp till den våldsutsatta finns nu även Operation Norrsken för ökad samverkan mellan myndigheter och organisationer.

Så här kan du bidra

Du som medmänniska är viktig och kan bidra genom att:

  • Våga fråga och stötta personer i din närhet. Lyssna utan att ifrågasätta, men var tydlig med att berätta att ingen typ av våld är okej.
  • Om personen väljer att stanna i en våldsam relation, överge inte hen utan låt hen veta att du finns kvar.
  • Förmedla till personen att det finns hjälp att få.
  • Kom ihåg att det vanligaste våldet är psykiskt våld, hot och kontroll, så det vara svårt att hitta synliga tecken.
  • Vid akut fara, ring polisen på 112. För att göra en polisanmälan ring 114 14.
  • Ring socialtjänsten i din kommun för råd och stöd och skydd. Du kan även ringa eller skriva och göra en orosanmälan för en person som du tror far illa i en relation.

Läs mer på https://centrummotvald.se/


Om Operation Norrsken

Operation Norrsken är ett projekt för att öka samverkan i enskilda ärenden för våldsutsatta vuxna. När någon som är våldsutsatt söker hjälp blir ofta flera myndigheter och organisationer inblandade. För att hjälpa personen så bra som möjligt behöver alla samverka.

Vi som jobbar i projektet kommer från Region Jämtland Härjedalen, polisen och socialtjänsten. Vi träffas varje vecka i ett samrådsmöte och tar då upp enskilda ärenden och diskuterar hur vi bäst kan hjälpa och stötta personen.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-11-10