Publicerad 2021-11-11

Nu förbättrar vi Fridgårdsparken och leden på Bynäset

Vi anlägger en ny multigolfbana vid Fridgårdsparken, och gör åtgärder på Bynäset för att förbättra framkomlighet och minska slitage.

bilden visar en led som ringlar sig genom skogen. Till vänster om skogen ligger en stenstrand och Storsjön.

Spång och åtgärder mot slitage på Bynäset

Om du någon gång har vandrat runt Bynäset känner du troligtvis till ”blöthålet”. En sträcka där det oftast är blött och svårt att ta sig torrskodd förbi. Nu förbättrar vi leden, bland annat genom att bygga spång över blöthålet. Vi rustar också upp leden och tar hand om närliggande miljö.

Det går att ta sig fram på leden trots de pågående åtgärderna. Skyltar kommer sättas upp som informerar om arbetet. Upprustningen är väderberoende, men troligtvis är allt arbete klart till våren 2022.

Fridgårdsparken (bredvid Parkskolan)

Här byter vi ut den gamla discgolfbanan och anlägger i stället en multigolfbana med nio hål. Det kommer fortsatt finnas möjlighet till discgolf, men även fotbollsgolf. Vi räknar med att den nya banan är färdigställd till våren 2022 (beroende på väder och vind). Välkommen att ta med egen frisbee eller fotboll för en runda då!

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-11-11